Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

Advertising value of mobile marketing activities and consumer attitudes

Mobil pazarlama aktivitelerinin reklam değeri ve tüketici tutumu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223900 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The high penetration of mobile phones has resulted in the increasing use of mobile devices to deliver advertisements for products and services. Companies in Turkey began to use mobile devices as marketing and advertising medium since it has benefits such as time and location sensitive advertisements, personalization and decreasing marketing costs. Although it seems attractive to use mobile marketing and advertising to promote products and services the perceptions of the consumer should be considered as well. At this point, perceived value of mobile advertising becomes an important parameter in validating the approach of the consumer. This study investigated the value attributed to mobile advertising by Turkish consumers and the contribution of parameters such as content of the message, frequency of exposure, attitude towards privacy and deal proneness on perceived advertising value. The findings of the study are in harmony with previous academic research and illuminate the perceptions of Turkish consumers of mobile advertising and marketing.

Summary:

Cep telefonlarının kullanımının yüksek bir penetrasyon oranı göstermesi nedeniyle cep telefonlarının ürün ve hizmetler ile ilgili reklamları iletmekte kullanımı artmıştır. Türkiye'de de firmalar cep telefonlarını bir pazarlama ve reklam mecrası olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu mecranın kullanılması firmalara tüketicinin bulunduğu yer ve zamana göre kişiselleştirilmiş reklam iletebilmesini ve düşük maliyetli reklam imkanı sağlamaktadır. Ancak bu mecra her ne kadar firmalar için cazip olsa da, konunun tüketici açısından nasıl algılandığı da incelenmelidir. Bu noktada, mobil reklam ve pazarlamanın algılanan değeri tüketicinin bakışını değerlendirmek açısından önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu çalışmada Türk tüketicilerinin mobil pazarlama ve reklama verdikleri değer incelenmiş ve mesaj içeriği, mesaj alma sıklığı, özel yaşama olan tutum ve promosyona olan eğilimleri göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları Türkiye'deki firmalara bu mecrayı kullanırken tüketicinin algısını değerlendirmek bakımından fayda sağlayacak niteliktedir.