Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı

Adyabatik olmayan küresel simetrik kütleçekimsel çökme problemine bir bakış

On the non-adiabatic spherical symmetric gravitational collapse

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291841 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Genel görelilik teorisine göre uzay-zamandaki madde alanları enerji-momentum tensöründe sıçramalı süreksizliğe neden olur ve uzay-zamanı iç ve dış diye adlandırılan iki ayrık bölgeye ayırır Birbirinden ayrık bu iki bölge Einstein alan denklemlerinin çözümleridir ve bir sınır yüzeyi üzerinde, burada zamansal bir hiperyüzey üzerinde, eşleşmek zorundadırlar İç ve dış bölgelere ait eğrilikler arasındaki ilişki hiperyüzeyin uzay-zamana nasıl gömüldüğü ile ilgilidir Bu tezde küresel simetrik radyasyon yayan ideal elektrik yüklü bir akışkanın kozmolojik sabit varlığında gravitasyonel çökme problemi incelenmiş, ve sınır yüzeyi üzerinde sağlanması gereken karşılaştırma koşulları verilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In the general theory of relativity, the existence of matter fields causes the jump singularity in the energy-momentum tensor and splits the spacetime into two distinct regions called interior and exterior regions These two regions are also exact solutions of the Einstein?s field equations and they are supposed to be matched on a boundary surface; a timelike hypersurface The curvatures of interior and exterior regions are related to how hypersurface is embedded into spacetime In this thesis we consider spherically symmetric radiating collapse of an ideal charged fluid in the presence of the cosmological constant and give matching conditions on the boundary surface ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.