Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı

Aerobik egzersizlerin tek başına ve nikotin replasmanı ile birlikte sigara bıraktırmadaki etkisi

The Effect of aerobic exercises's alone and nicotine patch together in stopped smoking

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118394 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Sigara bağımlılığı, sonuçları oldukça ciddi olmasına rağmen üstesinden kolay gelinemediği bildirilen bir durumudur. Sigara bırakmayı sağlamak için birçok yöntem kullanılmıştır. Çalışmamızda aerobik egzersizlerinin sigara bıraktırmada tek basma ve nikotin replasman tedavisi ile birlikte başarısını irdeledik. Bu amaçla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sigara Bıraktırma Polikliniği'ne kendi isteği ile başvuran ve kriterimize uyan 58 sigara içicisini başvuru günlerine göre 3 gruba ayırdık. 26 olguya sadece aerobik egzersizleri, 14 olguya sadece nikotin bandı ve 18 olguya da her iki yöntemi birlikte uyguladık. Tüm grupların yaş, cins, sigara içme yoğunlukları ve Fagerström Skalaları benzerdi. Olgular 12 hafta izlendi. Aerobik egzersizlerini uygulayan gruba bir fizyoterapist tarafından bu egzersizler öğretilip, egzersizleri tanımlayan ve gösteren kitapçıklar verildi. Nikotin replasmanı grubuna alman olgulara bir göğüs hastalıkları uzmanınca nikotin replasman tedavisi düzenlendi. Egzersiz grubundaki 12 olgu (%46), nikotin replasmanı grubundaki 10 olgu (%71,4), iki yöntemin uygulandığı gruptaki 14 olgu tedaviyi tamamlamadı. Egzersiz grubundaki %42,9 olgu sigarayı bıraktılar. Nikotin replasmanı kullanılan her iki grupta da uyunç çok düşüktü. Olgular bunun nedenini sosyal güvence kurumlarının nikotin bandım karşılamadığına bağladılar. Düşük uyunç nedeni ile gruplar arası basan karşılaştırılması yapılmadı. Sonuç olarak ucuz, kolay ve yan etkisi olmayan aerobik egzersizlerinin sigara bırakmada kısa dönemde başarılı olduğunu gördük. 25

Summary:

SUMMARY We examined the effects of an aerobic exercise on smoking cessation 58 smokers were randomly assigned to three groups. Exercise 1 group (n:26), Nicotine patch group (n:14) and nicotine patch plus exercise group (n:18). Group's age, gender,cigarette consumption and Fageström scores were similar. The smoking cessation program included 12 weeks follow up period. In exercise treatment, physiotherapist showed exercise steps and gave a booklet.In nicotine group nicotine patch was prescriped by chest physician. Dose and treatment period was determined according to the severity of smoking. Inpatients in exercise group (%46), 10 patients in nicotine patch group (%7 1,4) and 14 patients in combined therapy group did not continued therapy in spite of phone contact. In exercise group, %42,9 of patients have stopped smoking. Since in nicotine and combined group, compliance rates were low,we couldn't compare success rates of these groups statistically. All patients who left therapy they were non compliant because of the price of patch. These results suggest that aerobic exercise improves short-term quit rates and may be helpful as a therapy method between other strategies. 26