Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Aerobik ve anaerobik programlarının kilo verme üzerine etkisi

The effects of aerobic and anaerobic exercise programs on weight loss

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 157435 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Obezite, toplumda sık karşılaşılan ciddi bir sağlık sorunudur. Günlük yaşantıya teknolojinin girmesiyle aktif hareketler azalmıştır. Dengesiz ve düzensiz yeme alışkanlıkları da obez kişi sayışım arttırmaktadır. Sadece kalori kısıtlaması yerine; kalori kısıtlaması ve fiziksel aktivitenin birlikte uygulanmasıyla yapılan tedavinin daha etkili olduğu kabul edilmektedir. Uygulanan egzersiz yoğunluğu, süresi ve tipiyle ilgili tartışmalar hala gündemdedir. Çalışmanın amacı, kilo verme üzerine aerobik ve anaerobik egzersizlerin etkisini saptamak ve sonuçlarım karşılaştırarak değerlendirmektir. Bu amaçla, BMI > 28 olan 24 - 40 yaşlan arasındaki 28 kişilik bir denek grubu oluşturuldu. Denekler, egzersiz programına alınmadan önce ve 6. ve 12. haftaların sonunda fizik muayene, antropometrik ve deri kıvrımı ölçümleri, EKG, solunum fonksiyon testi, metabolik ölçüm ve efor testleri ile değerlendirildi. Aynı dönemlerde denekler hemogram, kan biyokimyası ve insülin düzeyleri ölçülerek değerlendirildi. Çalışma için 3 grup oluşturuldu: Grup 1 : Düşük kalorili diyet grubu n = 9 Grup 2: Aerobik egzersiz ve düşük kalorili diyet grubu n = 9 Grup 3 : Anaerobik egzersiz ve düşük kalorili diyet grubu n = 1 0 Kişiler, koşu bandında polarla kalp hızlan takip edilerek 12 hafta boyunca haftada 5 gün, her defasında 60 dak. çalışmaya alındı. Sonuçlar, başlangıç değerleri ve gruplar arasında karşılaştırılarak değerlendirilecektir. İstatistiksel analizler SPSS-10' da Paired - 1 testiyle yapıldı. Sonuç olarak; fazla kilo / obez kişilerin kilo verme tedavilerinde düşük kalorili diyet ile kombine düzenli aerobik egzersiz uygulanması halinde kişilerin kardiyovasküler kondisyonlarının artmasıyla birlikte metabolizma hızının yükselmesi ve organizmanın yakıt olarak yağlan kullanması sonucu etkin negatif enerji dengesi oluşturarak; sağlıklı ve kalıcı bir deri altı yağ dokusunun azalmasını sağladığım söyleyebiliriz.

Summary:

6. ÖZET Obezite, toplumda sık karşılaşılan ciddi bir sağlık sorunudur. Günlük yaşantıya teknolojinin girmesiyle aktif hareketler azalmıştır. Dengesiz ve düzensiz yeme alışkanlıkları da obez kişi sayışım arttırmaktadır. Sadece kalori kısıtlaması yerine; kalori kısıtlaması ve fiziksel aktivitenin birlikte uygulanmasıyla yapılan tedavinin daha etkili olduğu kabul edilmektedir. Uygulanan egzersiz yoğunluğu, süresi ve tipiyle ilgili tartışmalar hala gündemdedir. Çalışmanın amacı, kilo verme üzerine aerobik ve anaerobik egzersizlerin etkisini saptamak ve sonuçlarım karşılaştırarak değerlendirmektir. Bu amaçla, BMI > 28 olan 24 - 40 yaşlan arasındaki 28 kişilik bir denek grubu oluşturuldu. Denekler, egzersiz programına alınmadan önce ve 6. ve 12. haftaların sonunda fizik muayene, antropometrik ve deri kıvrımı ölçümleri, EKG, solunum fonksiyon testi, metabolik ölçüm ve efor testleri ile değerlendirildi. Aynı dönemlerde denekler hemogram, kan biyokimyası ve insülin düzeyleri ölçülerek değerlendirildi. Çalışma için 3 grup oluşturuldu: Grup 1 : Düşük kalorili diyet grubu n = 9 Grup 2: Aerobik egzersiz ve düşük kalorili diyet grubu n = 9 Grup 3 : Anaerobik egzersiz ve düşük kalorili diyet grubu n = 1 0 Kişiler, koşu bandında polarla kalp hızlan takip edilerek 12 hafta boyunca haftada 5 gün, her defasında 60 dak. çalışmaya alındı. Sonuçlar, başlangıç değerleri ve gruplar arasında karşılaştınlarak değerlendirilecektir. İstatistiksel analizler SPSS-10' da Paired - 1 testiyle yapıldı. Sonuç olarak; fazla kilo / obez kişilerin kilo verme tedavilerinde düşük kalorili diyet ile kombine düzenli aerobik egzersiz uygulanması halinde kişilerin kardiyovasküler kondisyonlarının artmasıyla birlikte metabolizma hızının yükselmesi ve organizmamn yakıt olarak yağlan kullanması sonucu etkin negatif enerji dengesi oluşturarak; sağlıklı ve kalıcı bir deri altı yağ dokusunun azalmasını sağladığım söyleyebiliriz. 99