Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Aerodynamic analysis of external stores on aircraft

Uçak üzerindeki harici yüklerin aerodinamik analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116462 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AERODYNAMIC ANALYSIS OF EXTERNAL STORES ON AIRCRAFT Meliha BOZKURTTAŞ M.Sc, Department of Aeronautical Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Şerif KAVSAO?LU November 2001, 147 Pages A flow solver code, VSAERO is validated and verified for store integration effects using two different test cases. The first test case is the analysis of wind tunnel test data for a generic, transport type wing-body configuration DLR-F4. The other one is the flight test and wind tunnel test data for a well-known fighter aircraft F-16A with different external stores configurations. First, DLR-F4 wing-body configuration is solved to get familiarised with the program. Then, lift and drag characteristics of F-16A are analyzed with VSAERO. Five different configurations starring from clean configuration up to weapons integrated configurations are solved. The amount of drag increment caused by store integration is compared with the experimental results for each configuration. Key words: panel method, VSAERO, F-16, store integration. in

Summary:

öz UÇAK ÜZERİNDEKİ HARİCÎ YÜKLERİN AERODİNAMİK ANALİZİ Meliha BOZKURTTAŞ Yüksek lisans, Havacılık Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Şerif KAVSAOĞLU Kasım 2001, 147 Sayfa Akış çözücüsü VSAERO'nun harici yük entegrasyonu analizlerinde kullanılabilirliği iki aya. uygulamayla incelenmiş ve programın doğrulama çalışmaları yapılmıştır. Bu amaçla, DLR.-F4 kanat-gövde konfigürasyonu rüzgar tüneli test sonuçlan ile, F-16A uçuş testi ve rüzgar tüneli test sonuçlan kullanılmıştır. DLR-F4 kanat-gövde konfigürasyonu F-16A çözümleri öncesinde programın kullanımını test etmek amacıyla çözülmüştür. Daha sonra, F-16A sürtünme ve kaldırma kuvveti değerleri VSAERO ile hesaplanmıştır. Bir sonraki aşamada, harici yük entegrasyonunun sürtünme kuvveti katsayısında meydana getirdiği değişiklik beş ayrı model kullanılarak incelenmişitir. Anahtar Sözcükler: panel metodu, VSAERO, F-16, harici yük entegrasyonu iv