Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık Mühendisliği Anabilim Dalı

Aerodynamic analysis of fighter aircraft F-16 with external stores

F-16 savaş uçağının yükleri ile birlikte aerodinamik analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143551 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, transonic, inviscid, compressible flow solutions are performed over the fighter aircraft F-16 using the unstructured Euler solver CFD-FASTRAN. Effects of the stores are included in the analyses. Computational domain is discretized by unstructured tetrahedral grids. Before obtaining the stored configuration solutions, a preliminary computational study of the F-16 wing alone and clean aircraft is performed to determine the grid and solver parameters. Computed results of the clean wing configuration are compared with available experimental data and the method is verified. Two different stored configurations are considered. The first stored configuration includes a 370 gal. droppable fuel tank and a MK-84 GP bomb. The second stored configuration includes a 600 gal. fuel tank instead of 370 gal. fuel tank. The computed results are compared with available experimental data. In addition, data around each store is extracted from overall solutions and aerodynamic forces on the stores are determined. This analysis forms a basis for the required ejection forces for the stores. Keywords: Euler simulation, Unstructured Grid, Finite Volume Method, Computational Fluid Dynamics, External Store, F-16.

Summary:

Bu tezde, F-16 savaş uçağının transonik, vizkositesiz, sıkıştınlabilir sayısal çözümleri yapısal olmayan bir Euler yazılımı olan CFD-FASTRAN ile hesaplanmış ve harici yüklerin etkileri analizlere dahil edilmiştir. Çözüm alanı yapısal olmayan ağlarla temsil edilmiştir. Yüklü konfigürasyon çözümlerini elde etmeden önce, çözüm ağı yapısının ve akış çözücünün parametrelerini tespit etmek için yalnızca F-16 kanadı ve yüksüz konfigürasyon ön çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yüksüz konfigürasyon için, hesaplanarak elde edilen veriler ile mevcut deneysel veriler karşılaştırılmış ve kullanılan metod doğrulanmıştır. İki farklı yük konfigürasyonu için çözüm yapılmıştır, ilk konfigürasyon iç paylonda 370 gal. yakıt tankı ve dış paylonda genel maksat MK-84 bombası taşımaktadır. İkinci konfigürasyon için 370 gal. yakıt tankı 600 gal. yakıt tankı ile değiştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar deneysel veriler ile karşılaştınlmıştır. Ayrıca, herbir yükün üzerindeki çözülmüş veriler tüm uçak çözümünden ayrıştırılarak aerodinamik kuvvetleri tespit edilmiştir. Bu analiz yükün ayrılması için gerekli olan kuvvetlerin tespiti için bir temel teşkil etmektedir. Anahtar Kelimeler: Euler simülasyonu, Yapısal Olmayan Çözüm Ağı, Sonlu Hacim Metodu, Harici Yükler, F-16.