Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

Aerodynamic investigation of a model scale helicopter rotor in ground effect

Ölçeklendirilmiş model helikopter rotorunun yer etkisi durumunda aerodinamik olarak incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 489527 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, ground effect issue which is a vital topic for helicopter industry is investigated with model scale.For this purpose, a test setup with model helicopter rotor is established. With setup, ground effect is investigated with inclined ground and ground without inclination. Thrust and torque values are obtained for different rotation speeds with constant collective pitch. Comparison with literature is done and reliability of the test setup is proven. Inclined Ground Effect and Ground Effect with extreme proximity scenarios are tested. The proper trends of the performance parameters in these scenarios are obtained. For the sake of performance parameter alterations, CFD (Computational Fluid Dynamics) Method is applied to analyze the rotor downwash. To model the rotating helicopter blade, Single Moving Reference Frame Method (SMRF) is used. In this method, the blade and background mesh are kept still and rotational velocity is defined at each cell in the domain. With CFD results, flow physics is studied and performance changes in ground effect are explained.

Summary:

Bu tezde, helikopter endüstrisi için önem arzeden "yer etkisi" durumu, model ölçütlerde incelenmiştir. Bu amaçla, model bir helikopter rotorunun yer aldığı bir düzenek kurulmuş. Düzenek üzerinde yer etkisi durumu, hem düz, hem de eğimli yüzey olarak modellenmiştir. Düzenekte, farklı dönüş hızlarında, sabit kolektif açısında itki ve tork değerleri elde edilmiş, literatür ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucu düzeneğin güvenilirliği kanıtlanmıştır. Eğimli ve çok yakın mesafelerdeki yer etkisi senaryoları test edilmiş, bu senaryolarda performans parametrelerinin düzenli değişimleri saptanmıştır. Düzenekten elde edilen değişimlere ne gibi durumların sebebiyet verdiğini öğrenebilmek adına, akış analizi için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemleri kullanılmıştır.Yazılımda, dönen helikopter palini modellemek için, Hareketli Referans Yapı yöntemi kullanılmıştır. Bu yöndemde amaç, pal ve çözüm ağının sabit tutulup, dönüş hızının her hücreye tanımlamaktır.HAD sonuçları ile akış fiziği incelenerek, yer etkisi durumundaki performans değişimlerine değişimleri işaret edilmiştir.