Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

Aerodynamic parameter estimation of a missile in closed loop control and validation with flight data

Kapalı döngü kontrolünde bir füzenin aerodinamik parametre tahmini ve uçuş verisiyle geçerleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313811 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aerodynamic parameter estimation from closed loop data has been developed as another research area since control and stability augmentation systems have been mandatory for aircrafts. This thesis focuses on aerodynamic parameter estimation of an air to ground missile from closed loop data using separate surface excitations. A design procedure is proposed for designing separate surface excitations. The effect of excitations signals to the system is also analyzed by examining autopilot disturbance rejection performance. Aerodynamic parameters are estimated using two different estimation techniques which are ordinary least squares and complex linear regression. The results are compared with each other and with the aerodynamic database. An application of the studied techniques to a real system is also given to validate that they are directly applicable to real life.

Summary:

Hava araçlarında, kapalı döngü sistem verilerinden aerodinamik parametre tahmini kontrol ve kararlılık sistemlerinin kullanılmasıyla ortaya çıkmış bir araştırma alanıdır. Bu tezde ayrık kanatçık komutları kullanılarak kapalı döngü kontrolünde, havadan karaya bir füze sistemin aerodinamik parametrelerinin tahminini incelenmiştir. Çalışma kapsamında ayrık kanatçık komutları için sistematik bir tasarım yöntemi önerilmiştir. Kullanılan ayrık kanatçık komutlarının sisteme olan bozucu etkisi incelenmiştir. Aerodinamik parametrelerin tahmini için sıradan en küçük karaler yöntemi ve karmaşık doğrusal regresyon olmak üzere iki farklı tahmin yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar birbirleriyle ve aerodinamik veritabanı ile karşılaştırılmıştır. Tez kapsamında kullanılan yöntemler gerçek bir sisteme uygulanarak bu çalışmaların gerçek hayata doğrudan uygulanabilirliği kanıtlanmıştır.