Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Aerodynamic shape optimization for missile

Füze için aerodinamik şekil optimizasyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 627613 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, aerodynamic shape optimization is performed to improve the aerodynamic performance by changing the missile external geometry and the effects of the shape optimization on the missile performance are investigated at supersonic speeds. The N1G missile model shape variation is numerically investigated to decrease its aerodynamic drag and increase its aerodynamic lift under determined constraints. Missile geometry was selected from previous study which contains experimental results. Missile aerodynamic coefficients prediction is performed using SST k-, Realizable k- and Spalart-Allmaras turbulence models at supersonic Mach numbers and at 4º and 6º angles of attack. The prediction results of aerodynamic coefficients are in good agreement with each other for selected missile geometry. In the beginning of the optimization process, the missile body and fin parameters need to be estimated in order to design optimum missile geometry. Lift and drag coefficients are considered as objective functions. Input (design variables) and output (objective functions) parameters are collected to obtain design points. Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA) is used to optimize missile geometry. Nose, main body and tailfins are improved to find optimum missile model. The optimization results show that the aerodynamic performance of missile is improved about 11-17 per cent at specified Mach numbers and angles of attack.

Summary:

Bu çalışmada, füze dış geometrisini değiştirerek aerodinamik performansı iyileştirmek ve süpersonik hızlarda şekil optimizasyonunun füze performansı üzerindeki etkilerini araştırmak için aerodinamik şekil optimizasyonu yapılmaktadır. Belirlenen kısıtlamalar altında aerodinamik sürükleme katsayısını azalmak ve aerodinamik kaldırma katsayısını artırmak için N1G füze modeli şekil değişimi sayısal olarak incelenmektedir. Füze geometrisi deneysel sonuçları olan bir çalışmadan seçilmiştir. Füze aerodinamik katsayılarının tahmini, 4º ve 6º hücum açılarında, süpersonik Mach sayılarında SST k-, Realizable k- ve Spalart-Allmaras türbülans modelleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Seçilen füze geometrisi için aerodinamik katsayıların sonuçları birbiriyle eşleşmektedir. Optimizasyon işleminde, optimum füze geometrisi tasarlamak için füze gövdesinin ve kanat parametrelerinin belirlenmesi gerekir. Kaldırma ve sürükleme katsayıları objektif fonksiyon olarak belirlenmiştir. Tasarım noktaları elde etmek için girdi (tasarım değişkenleri) ve çıktı (objektif fonksiyonlar) parametreleri birleştirilir. Çok Amaçlı Genetik Algoritma (MOGA), füze geometrisini optimize etmek için kullanılmaktadır. Gövdenin ön kısmı ve ana gövde ve kuyruk yüzleri, optimum füze modelini bulmak üzere geliştirilmiştir. Optimizasyon sonuçları, füzenin aerodinamik performansının, belirtilen Mach sayıları ve hücum açılarında yaklaşık yüzde 11-17 oranında iyileştirildiğini göstermektedir.