Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

Aeroservoelastic modeling of a missile control fin

Bir füze kontrol yüzeyinin aeroelastik modellemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338365 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, aeroservoelastic modeling of a typical Missile Control Fin was performed. MSC®PATRAN, MSC®NASTRAN, MSC®FlightLoads and Dynamics, MATLAB® and MATLAB®Simulink were used for technical computing, modeling and simulation throughout the study. Linear models of the control fin structure, aerodynamics and servo-actuator system were developed, so as to be able to analyze the aeroservoelastic system in frequency and time domains. The flutter characteristics of the missile control fin for different flight conditions were obtained and presented. Time history of the control fin elastic deflection under unsteady aerodynamic loads, for various actuator commands is simulated. An aeroservoelastic model development strategy is presented, such that the interaction between servo-actuator system dynamics and aeroelastic properties of the control fin could be revealed.

Summary:

Bu tezde, tipik bir füze kontrol yüzeyinin aeroservoelastik modellemesi yapılmıştır. Teknik hesaplama, modelleme ve simülasyon araçları olarak; MSC®PATRAN, MSC®NASTRAN, MSC®FlightLoads and Dynamics, MATLAB® and MATLAB®Simulink yazılımları kullanılmıştır. Aeroservoelastik sistemin frekans ve zaman uzaylarında incelemelerini yapabilmek amacıyla; füze kontrol yüzeyi yapısının, aerodinamiğinin ve servo-eyleyici sisteminin doğrusal modelleri oluşturulmuştur. Füze kontrol yüzeyi çırpıntı karakteristikleri, çeşitli uçuş koşulları için elde edilmiş ve sunulmuştur. Füze kontrol yüzeyinin çeşitli eyleyici komutları için, durağan olmayan aerodinamik yükler altında verdiği sehim cevabı, zaman uzayında simüle edilmiştir. Servo-eyleyici sistem dinamiği ile füze kontrol yüzeyinin aeroleastik karakteristiklerinin etkileşiminin incelenmesine olanak sağlayan bir aeroservoelastik modelleme stratejisi sunulmuştur.