Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Aerothermodynamic analysis of a rolling piston engine

Döner pistonlu motor aerotermodinamik analizi ve tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201663 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A rolling piston engine, operating according to a novel thermodynamic cycle is designed. Thermodynamic and structural analysis of this novel engine is carried out and thermodynamic and structural variables of the engine were calculated. The losses in the engine, friction and leakage were calculated and their effects on the engine were demonstrated. Keywords: Thermodynamic analysis of an engine, Structural analysis of an engine, Internal combustion engine, Rotary engine.

Summary:

Yeni bir termodinamik çevrim ile çalışan döner pistonlu motor tasarlanmıştır. Motorun termodinamik ve yapısal tasarımı ve analizleri yapılmış, motora ait termodinamik ve yapısal değerler hesaplanmıştır. Motorda oluşacak kayıplar, sürtünme ve kaçaklar hesaplanarak, kayıpların etkisi gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Motor termodinamik analizi, Motor yapısal analizi, İçten yanmalı motor, Döngüsel motor.