Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Anabilim Dalı

Aesthetics of genre-appropriate reverb

Müzik türüne uygun reverb estetiği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 486147 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The first stage tried to explain the terms about reverberation A brief history of reverb is given and types of reverbs are explained The second stage covered basic concepts of digital reverberation units The third stage consisted of the aesthetics of reverb The fourth stage of this work tried to collect data from three different groups of participants who are fifty-five people in total The conclusion of this work presents analysis of the questions, which have distinctive results, and their possible reasons ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Ilk bölümde reverb ile ilgili tanımlar ve terimlerin açıklanmasına çalışıldı Reverb hakkında kısa bir tarihçe anlatıldı ve reverb türleri açıklandı İkinci bölümde dijital reverb üniteleriyle ilgili temel kavramlar verildi Üçüncü bölüm reverb estetiğinden oluşmaktadır Dördüncü bölümde toplamda elli beş kişi olan üç ayrı katılımcı grubundan bilgiler toplanmaya çalışıldı Bu çalışmanın son bölümde, belirgin cevapları olan sorular ve bunların olası nedenleri ele alındı ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.