Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Afak ve psödofak retina dekolmanı

Aphakic and pseudophakic detachment

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 103354 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada kliniğimiz retina departmanında 34 yıllık süreç içinde takip ve tedavileri yapılan, afak ve psödofak retina dekolmanlı 42' si kadın, 111' i erkek toplam 153 hasta incelenmiştir Yaş ortalaması 56 1 ± 13 7 ve bilateral retina dekolmanı görülme oranı % 12 4 olarak tespit edilmiştir Miyopik ve hipermetropik refraksiyon kusurlarıyla retina dekolmanı arasında anlamlı bir ilişki görülmezken, biyometrik ölçümleri tespit edilen olgularda aksiyal uzunluğu 23 01 - 24 00 mm arasında olanlarda retina dekolmanı daha sık izlenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.