Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı / Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı

Afet-aciliyet yönetim sürecinde sahra-acil durum hastaneleri ve bir araştırma

A survey for determining the disaster preparedress of the private hospitals and the importance of emergency-field hospitals in disaster management

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262415 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada afetler sırasında insan kayıplarını azaltmada en önemli faktörlerden olan, ilk saatlerde kurularak çalışmaya başlaması gereken, Acil durum-Sahra Hastanelerinin afet yönetimindeki yeri, kurulum formatları ve Türkiye'nin afetlerdeki durumu ele alınmaktadır 1999 depreminde yaşadığımız gibi, elde acil müdahale birimleri ve Acil Durum-Sahra Hastaneleri (Konteynır veya çadır) bulunmadıkça, afet anında büyük kayıplar yaşanacaktır İstanbul'da beklenen afetler nedeniyle,konu İstanbul ile sınırlanarak İstanbul'da çok büyük bir nüfusa hizmet vermekte olan iradi olarak seçilmiş 30 özel hastane ile görüşmeler yapılmış, afetlere karşı ne denli hazırlıklı oldukları araştırılmış ve sonuçları dökümlendirilmiştir Özel hastane yöneticilerine 22 soru sorulmuş, alınan veri SPSS istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir Görülmektedir ki kötü yapılaşma ve plansızlık nedeniyle ara sokaklara sıkışmış olan özel hastaneler hem kendi sorunları, hem de ortaya çıkacak tıbbi lojistik sorunlar nedeniyle (dar olan sokakların yıkıntılarla kapanması, helikopter pistlerinin bulunmaması vb ) acil durum veya sevk hastaneleri olarak hizmet verme olanağını bulamayacaklardır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, the very role of the Emergency ? Field Hospitals in disaster management, which are amongst the crucial elements to reduce the human loss during disasters and which are needed to be built in the first hours, the building formats of the Emergency ? Field Hospitals, as well as Turkey?s place in disaster management are being analyzed As we went through with the 1999 Earthquake, great losses are indispensable unless we do not have Emergency Reach Units and Emergency ? Field Hospitals (containers or tents) available Due to the expected disasters in Istanbul, the survey is limited to Istanbul private hospitals and interviews have been made with the competent persons of thirty private hospitals, who are actually serving a massive population, and the results of this inquiry have been analyzed 22 questions addressed to private hospitals?administrators, obtained data has been processed with SPSS statistical package program ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.