Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Afet Ilgaz'ın romancılığı

Afet Ilgaz's novel style

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 302726 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz`ın romancılığı esas alınarak hazırlanan çalışmada, yazarın tümü gerçek hayattan beslenen toplam on bir romanına ve hayatına değinilmiştir.Eserleri kadar siyasal ya da toplumsal görüşleriyle de sivrilen Afet Ilgaz, farklı hayat biçimleri içinde yer verdiği insanı, romanlarında başarılı bir şekilde ele alır; bununla da kalmayarak günlük yaşamın içinden seçtiği insanı, yaşadığı çağın siyasal, sosyal ve kültürel yapısı içinde verir. Kamerasını çeşitli statülerde olan ve çeşitli görüşleri benimseyen insana çeviren yazar, onunla birlikte onun sorunlarına da değinir; kadın, aşk, evlilik, güvensizlik, kararsızlık, iletişimsizlik, siyaset, din ve tasavvuf gibi konuları sorgulayıcı bakış açısıyla verir ve edebiyatı kendi görüşlerini savunmak ya da yaymak maksadıyla kullanmaz. Kendisini hiçbir akımın veya ekolün içine hapsetmez ve çoğu zaman klasik, yer yer de modernist, kimliğiyle okuyucunun karşısına çıkar. Romanlarında konulara yaklaşımı kadar usta kurgusuyla da dikkat çeken Ilgaz, yazarlığın büyük bir sorumluluk getirdiğine inanır. Dikkatli bir gözlemci olmasının ve ayrıntılara önem vermesinin yanında dil konusunda da son derece titiz davranan yazar, kendine has söylemi, anlattığı kişiler ve olaylarla Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer almayı başarmış usta bir yazardır.

Summary:

In this thesis prepared based on Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz`s novel style, ten of her novels all fed by real life and her life has been studied.Afet Ilgaz, famous with not only her novels but also with her political and/or social views, is very successfully investigate human being in a very different life style in her novels. Morover, human being selected from daily life is portraited in the context of political, social and cultural life of their times. The writer who focused on human being from different status and with views, also meintioned their problems together with themselves; she explains subjects such as women, love, marriage, distrust, uncertainty, lack of communication, politics, religion and mysticism in a critical way, however do not use literature to defend or impose her own view. She never puts herself in a specific trend or school and mostly demonstrate herself as clasic and time to time modernist identity to the readers. Ilgaz, draws attention not only with her approach to the subjects but also her successful construction, believes that being a novelist brings big responsibility. The writer, who is also very sensitive about the language beside being a very careful observer and detailed oriented, is one of the major writer of the Turkish Literature in Republic Period with her uniq style,characters, and subjects.