Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

Afet konutlarında mimari tasarım sürecinin kullanıcı ihtiyaçları bağlamında irdelenmesi

Analysis of architectural design process of post-disaster houses in the context of occupants' needs

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166643 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AFET KONUTLARINDA MİMARİ TASARIM SÜRECİNİN KULLANICI İHTİYAÇLARI BAĞLAMINDA İRDELENMESİ ÖZET Dünyada meydana gelen deprem, sel, volkan patlaması, kasırga, hortum gibi doğa olayları olarak adlandırdığımız afetler karşısında insanlığın kurmuş olduğu yerleşim alanları, yapılar, insan ilişkileri, kısacası sosyal ve fiziki çevre olumsuz yönde etkilenmektedir Afet sırasında yitirilenler karşısında insanoğlu, hayatım yeniden devam ettirmek adma çaresizlik içinde kalmaktadır Afetzedelerin sosyo ekonomik yaşamım yeniden düzene sokabilmek için afet sonrası uygulanacak düzenlemeleri belirlemek gerekmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ANALYSIS OF ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS OF POST-DISASTER HOUSES IN THE CONTEXT OF OCCUPANTS' NEEDS SUMMARY The residences, all living areas, buildings and human relations; in brief, the social and physical environment established by mankind are badly affected from natural disasters like earthquakes, floods, tornados and others For the sake of survival, human beings become helpless in overcoming the big loss when they go through in post-disaster period In order to re-organize the social and economical life of survivors, the post-disaster period recovery actions should be identified in detail The construction of post-disaster houses and settlement areas play important roles in these actions ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.