Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı / Geomatik Mühendisliği Bilim Dalı

Afet yönetmeliğinin, İstanbul ili için Türkiye afet bilgi sistemi obje kataloğuna aktarılması

Transferring disaster regulation to disaster information system object catalog for Istanbul

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251133 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmayla, 88/12777 sayılı ?Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik? ile İstanbul Valiliği İl Afet Yönetim Merkezinin (İstanbul AYM) yaptığı İl Afet Planları'nın incelenerek yönetmelik ile afet planlarının yapısının Türkiye Afet Bilgi Sistemi Obje Kataloguna (TABİS-OK) eklenmesi gerçekleştirilmiştir Öncelikle toplumsal yaşamı kesintiye uğratarak veya durdurarak fiziksel, ekonomik ve sosyal kayba neden olan ve o topluluğun kendi olanaklarıyla üstesinden gelemeyeceği doğal ve insan kaynaklı olayların sonuçları olan afetler ve afet tipleri hakkında geniş bir bilgiye yer verilmiştir Afetlerin neden olduğu can kaybı ve ekonomik kayıplar üzerinde durulmuştur Ülkemizdeki afet yönetimi ile ilgili kurumlar, uygulanan mevzuatlar ve bu mevzuatların değerlendirilmesi yapılmıştır Dünyadaki ve Türkiye'deki Acil Durum Yönetim Modelleri hakkında bilgiler verilmiştir Türkiye'deki model ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır Türkiye Afet Bilgi Sistemi İstanbul Uygulaması Projesi ile ilgili bilgiler verilmiştir Amacı, kapsamı, yöntemi, projede yapılan çalışmalar ve TABİS projesinin içeriğinde bulunan veri modellerinin ayrıntılı açıklamasını içeren TABİS Obje Katalogu (TABİS-OK) anlatılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, 88/12777 numbered ?Regulations for Emergency Aid Organization and Principals of Planning Related to Disaster? with plans for disaster management generated by Istanbul Governorship Center of Excellence for Disaster Management (Istanbul AYM) were examined and these structures of regulation and plan for disaster management were transferred to Istanbul Disaster Information System Object Catalog Emergency crisis can cause an economic and a social loss with preventing normal way of social life ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.