Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çeviribilim Anabilim Dalı

Afette rehber çevirmenlik

Interpreter in aif disaster

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140467 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ Afette Rehber Çevirmenlik (ARÇ), Toplum Çevirmenliği'nin alt alanlarından biri olarak doğal afetler sırasında görev alan yabancı arama kurtarma ekiplerine verilen çeviri ve iletişimde aracılık hizmetlerini kapsamaktadır. Türkiye'de 1999'da yaşanan iki büyük deprem sonrasında ARÇ adı altında İstanbul Üniversitesi Çeviri Anabilim Dallan'nda başlatılan çalışma 21 Mart 2001 tarihinde Çeviri Derneği ve İstanbul Valiliği arasında imzalanan protokol ile gönüllü çevirmenlere ülke çapındaki Afet Hazırlığı ve Yönetim Planı içinde bir kimlik kazandırmıştır. Afette Rehber Çevirmenlik, bu tez kapsamında Toplum Çevirmenliği' nin alt başlığı olarak tanımlanmakta ve aynı başlık altında yer alan diğer sözlü çeviri alanları ile ilişkileri; afet öncesi ve afet şartlarında sözlü iletişim aracısı olan çevirmenin durumlara göre davranış biçimleri; 1999 depremlerinin deneyimlerinden yola çıkılarak şekillendirilen afet koşullarına hazırlık eğitimi ve uygulamalarının sonuçlan ile bu süreç içerisinde çevirmenin görev ve kimliği incelenmektedir. ABSTRACT Interpreters in Aid at Disasters (IAD) is a sub-field of Community Interpreting which gives voluntary interpreting services for foreign Search and Rescue teams at disasters. IAD was launched by the Departments, of Translation of the Faculty of Letters of Istanbul University after the two earthquakes which have affected Turkey in 1999. IAD has participated in the Disaster Preparedness and Management Plan of Turkey by signing of the protocol between the Turkish Translation Association and the Turkish General Directorate of Civil Defence on March 21, 2001. In this study, IAD will be introduced as a sub-field of Community Interpreting in its relation to the other types of interpreting. The study focuses on the interpreter as an oral communication mediator; the voluntary identity and role description of the interpreter, the interpreting behaviour and decisions taken under different conditions and the training programme and practices which have been designed to meet the needs ot emergency interpreting services in accordance with the experiences of the earthquakes in 1999. m

Summary:

ÖZ Afette Rehber Çevirmenlik (ARÇ), Toplum Çevirmenliği'nin alt alanlarından biri olarak doğal afetler sırasında görev alan yabancı arama kurtarma ekiplerine verilen çeviri ve iletişimde aracılık hizmetlerini kapsamaktadır. Türkiye'de 1999'da yaşanan iki büyük deprem sonrasında ARÇ adı altında İstanbul Üniversitesi Çeviri Anabilim Dallan'nda başlatılan çalışma 21 Mart 2001 tarihinde Çeviri Derneği ve İstanbul Valiliği arasında imzalanan protokol ile gönüllü çevirmenlere ülke çapındaki Afet Hazırlığı ve Yönetim Planı içinde bir kimlik kazandırmıştır. Afette Rehber Çevirmenlik, bu tez kapsamında Toplum Çevirmenliği' nin alt başlığı olarak tanımlanmakta ve aynı başlık altında yer alan diğer sözlü çeviri alanları ile ilişkileri; afet öncesi ve afet şartlarında sözlü iletişim aracısı olan çevirmenin durumlara göre davranış biçimleri; 1999 depremlerinin deneyimlerinden yola çıkılarak şekillendirilen afet koşullarına hazırlık eğitimi ve uygulamalarının sonuçlan ile bu süreç içerisinde çevirmenin görev ve kimliği incelenmektedir. ABSTRACT Interpreters in Aid at Disasters (IAD) is a sub-field of Community Interpreting which gives voluntary interpreting services for foreign Search and Rescue teams at disasters. IAD was launched by the Departments, of Translation of the Faculty of Letters of Istanbul University after the two earthquakes which have affected Turkey in 1999. IAD has participated in the Disaster Preparedness and Management Plan of Turkey by signing of the protocol between the Turkish Translation Association and the Turkish General Directorate of Civil Defence on March 21, 2001. In this study, IAD will be introduced as a sub-field of Community Interpreting in its relation to the other types of interpreting. The study focuses on the interpreter as an oral communication mediator; the voluntary identity and role description of the interpreter, the interpreting behaviour and decisions taken under different conditions and the training programme and practices which have been designed to meet the needs ot emergency interpreting services in accordance with the experiences of the earthquakes in 1999. m