Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Affektif bozukluklarda gece yeme sendromunun sıklığı ve ilişkili klinik özellikleri

The frequency of night eating syndrome in affective disorder patients and related clinical features

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 445282 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Yeme bozukluğu eştanılı, ikiuçlu bozukluk hastalarında kilo düzensizliği, depresif dönem ve yineleme, psikiyatrik eştanının daha fazla olduğu gösterilmiştir Çalışmamız ikiuçlu bozuklukla, gece yeme sendromu (GYS) birlikteliğini klinik özellikleri ile birlikte inceleyen literatürdeki ilk çalışmadır Bu çalışma ile ikiuçlu bozukluk hastalarında GYS'nin sıklığını, ikiuçlu bozukluğun klinik özellikleri ile GYS'nin ilişkisini ve GYS'nin obeziteye katkısını araştırmayı hedefliyoruz ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Introduction: In bipolar disorder patients, comorbid eating disorders may cause obesity or conversely, in eating disorder patients, comorbid bipolar disorder may cause treatment resistance Among the bipolar disorder patients with a comorbid eating disorder, weight fluctuations, numbers of the depressive episodes and relapse risk of depressive episodes, risk of suicide and psychiatric comorbidities were shown to be more Our study is the first research in the literature which examine the comorbidity of the bipolar disorder and night eating syndrome(NES) with their clinical features Our aim is to investigate the frequency of NES in bipolar disorder patients, relation of the clinical features of bipolar disorder and NES, and contribution of NES to obesity in bipolar disorder patients Method: 63 patients who have been followed in our policlinics with bipolar disorder diagnosis and were in euthymic state were included to our study By a clinical interview bipolar disorder diagnosis was confirmed and the patients were evaluated in terms of eating disorders and other psychiatric disorders The researcher performed the sociodemographic data form by using face to face interview method, "nigh eating questionnaire" and "eating disorders examination questionnaire" were filled by the patients Results: According to the results of our study, among the patients with bipolar disorder, %19 04 was accompanied by NES No significant differences were found between the bipolar patients with or w/o NES in terms of clinical characteristics such ad the frequency of the manic/hipomanic/depressive episodes, the duration of the episodes, the total number of the previous episodes, the number of hospitalizations, presence of the residual symptoms (p>0 05) NES was significantly more common within the patients who had a melancholic depressive episode (p=0 016<0 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.