Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Restorasyon Bilim Dalı

Afganiler Tekkesi restorasyon projesi

Restoration project of dervish lodge of Afghans

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222622 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İstanbul'da, çeşitli dönemlerde seyyah dervişler için sekiz adet kalenderhane kurulduğu bilinmektedir Özbek dervişler için, üçü Üsküdar'da, biri Sultanahmet'te, biri de Eyüp'te olmak üzere beş adet Özbekler Tekkesi; Hindî dervişler için Aksaray ve Üsküdar'da birer adet Hindîler Tekkesi; Afgânî dervişler için de Üsküdar'da bir adet Afgânîler Tekkesi inşa edilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

It is known that there were eight `kalenderhane?s which were established for travelling dervishes in İstanbul in the past For Özbek dervishes, there were five Dervish Lodges of Özbeks: three of them were in Üsküdar, one of them was in Sultanahmet and the last one was in Eyüp Also there were two Dervish Lodges of Hinds in Üsküdar and Aksaray For Afghan dervishes, Dervish Lodge of Afghans is established in Üsküdar ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.