Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

Afganistan'da Cumhuriyet Dönemi siyasi gelişmeleri (1973-1978)

Political developments in the Republican Period in Afghanistan (1973-1978)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 582459 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Afganistan'da 1973-1978 yılları arasında yaşanan Cumhuriyet Dönemi'nin siyasi gelişmeleri incelenmek istenmiştir Nitekim bu dönemde Afganistan'da Peştun, Tacik, Hazara ve Özbek olmak üzere dört ana halkın yaşadığı görülmektedir Söz konusu milletleri ve ülke idaresini Cumhuriyet'e götüren en önemli gelişme ise 1964 Anayasası'dır Zira siyasi partilerin kurularak ülkede politik çeşitliliğin oluşmasını sağlamıştır Anayasanın ilanından sonra sol görüşlü altı, sağ görüşlü üç siyasi partinin kurulması bunu göstermektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, the political developments of the Republican Period between 1973-1978 in Afghanistan were investigated As a matter of fact, it was seen that four main people were living in Afghanistan, namely Pashtun, Tajik, Hazara and Uzbek The Constitution of 1964 was the most important development that led the states and the administration of the country to the Republic Because the political parties were established and the political diversity was formed in the country The formation of six left-wing and three right-wing political parties after the declaration of the Constitution shows this ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.