Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Afganistan'daki güvenlik sorunları

Security problems in Afghanistan

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363357 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezin amacı, Afganistandaki güvenlik sorunlarını incelemek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir Afganistandaki güvenlik sorunları sadece askeri olarak görmek ve değerlendirme doğru neticeler vermemiştir Bu ülkedeki sorunlar sadece askeri olarak çözülseydi, ABD ve NATO güçleri 12 sene içinde bu başarıya ulaşmış olurlardı, ama görüyoruz ki gün geçtikçe Taliban güçleri çoğalmakta ve güvenlik sorunlarıda artmaktadır Bu sebeplerden dolayı Afganistandaki güvenlik sorunları çeşitli boyutlardan ele alınması gerekir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of this thesis is to study the security problems in Afghanistan The security problems in Afghanistan is not based only on military security In order to find and suggest solutions to the security problems of Afghanistan, there is need to study different dimensions of security, not only military security If the security problems in Afghanistan were only military problems, these problems could be solved within 12 years with the effort of US and NATO troops But unfortunately these problems have not been solved in 12 years and the Taliban is gainin power day by day and the security problems are increasing In order to find or suggest solutions to the security problems of Afghansitan, there is need to study not only military security, even other security issues such as; economic, social, health, environment and other security dimensions In this study, first the history of Afghanistan is elaborated In the other sections; you will find, the reasons for unstability, security dimentions, sugeestions to solve security problems in Afghanistan using dıfferent security dimentions ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.