Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı

Afganistan'daki Özbek kadın şairler

Uzbek woman poets in Afghanistan

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 448225 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Asyanın kalbi sayılan Afganistan, milattan önceki dönemlerden 19 Yüzyıla kadar çeşitli Türk devletlerin egemenliği altına kalmış olan kadim bir Türk coğrafyasıdır Türklerden sonra hâkimiyet Peştunlara geçmiş ve bölgenin adı Afganistan olmuştur Bugünkü Afganistan'da Peştunlar, Tacikler ve Türkler yaşamaktadırlar Ülkenin ikinci kalabalık etnik grubu olan Türkler genelde ülkenin kuzeyinde yaşamakta ve bu bölge "Güney Türkistan" ya da "Güney Türk Eli" olarak adlandırılmaktadır Nüfusları 8-10 milyon üzerinde olan Afganistan Türkleri içinde en kalabalık Türk grubu Özbeklerdir Afganistan Türklerinin dil ve edebiyat sahasındaki en parlak zamanları, "Çağatay Dönemi" olarak adlandırılan 14-19 yüzyıllarıdır Bu dönemin en dikkat çeken isimler ise Ali Şir Nevaî, Babür Şah ve Lütfi vb Daha sonraki dönemlerdeki yazarlar ve şairler, Çağatayca klasik dil ve edebiyatından etkilenerek kendi edebî faaliyetlerini devam ettirmişlerdir Ve zamanla Çağatay Dönemi edebiyatı yerine Çağdaş Özbek Edebiyatına bırakmıştır Afganistan'da ağırlıkla olarak üç dil kullanılmaktadır: Farsça, Peştunca ve Türkçe ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Afghanistan as a heart of Asia, from prior the BC periods until 19 Century, it was an ancient Turk geography which had been remained under the dominance of different Turks authorities After the Turks, the power had been passed to the hand of Pashtuns and therefore, the name of region was changed to Afghanistan In today Afghanistan, there are living different ethnic groups such as Pashtuns, Tajiks, and Turk ethnic groups (Uzbeks, Turkmens, Kazaks,…) Turk ethnic groups as the second most populated part in Afghanistan, are mostly living in northern parts of the country which is named as "Northern Turkistan" or "The Northern Hand of Turk" Turks with 8-9 million population is the most populated part among the other Afghanistan's Turk ethnic groups The bright session of Afghanistan's Turks in terms of language and literature was the "Cagatay Period" between 14 and 19 Centuries The most striking names of this era was Ali Sheer Navai, Babur Shah, Lutfy and etc The writers and poets of the next years were affected from Cagatayca language and literature and the writers and poets continued their own style of literary and as well as activities Through the length of time, Modern Uzbek Literature was emerged instead of Cagatay session literature In Afghanistan, mostly are spoken three languages such as Persian (Dari), Pashtu, and Turk languages ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.