Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Afganistan'ın etnik yapısı ve kimlik sorunu

Ethnic structure of Aghanistan and the problem of identity

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 296549 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezin amacı; Afganistan etnik yapısını ve arasındaki sorunları incelemektir Bu çalışmanın temel çıkış noktası Afganistan halkı ve onlar arasında yakın tarih zaman diliminde yaşanan sorunlardır Afganistan halkının bir Afganistanlı olarak tanıtmak ve onlar arasındaki sorunları araştırmaktır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of my thesis is, investigate the ethnic body and the problems between them It is known that there are different ethnic groups lived in Afghanistan and they had politic idea differences and fights between them in the near past ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.