Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Afganistan'ın yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin rolü (2001-2011)

Turkeys role in reconstruction of Afghanistan (2001-2011)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 314857 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezin amacı, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından işgal edilen Afganistan'ın yeniden yapılandırılması sürecinde Türkiye'nin rolünü incelemektir Çalışmanın temel çıkış noktası; birçok ülkenin ve uluslararası örgütün de aralarında bulunduğu önemli aktörlerin Afganistan'a yaptığı yardımların yanında, Türkiye'nin hangi alanlarda ve ne boyutlarda katkıda bulunduğunu araştırmak olmuştur Konunun tahlil edilebilmesi için, önce, Afganistan ve tarihi hakkında genel bilgiler, ardından, 11 Eylül saldırılarını takiben gerçekleşen işgal ve yeniden yapılandırma süreci incelenmiştir Özellikle, yeniden yapılandırma konusunda etkin olmaya çalışan aktörlerin rollerine ayrı ayrı bakıldıktan sonra, Türkiye'nin resmi kurumları, özel sektörü ve sivil toplum örgütlerinin çabaları araştırılmıştır Çalışmanın sonunda, ilk zamanlardaki ciddi ekonomik sıkıntısına rağmen; Türkiye'nin sürecin içinde yer aldığı ve 2001 yılından itibaren Afganistan'a yönelik yardımlarını arttırarak sürdürdüğü görülmüştür 2007 yılından itibaren Türkiye'nin en çok yardım yaptığı ülke Afganistan olmuş ve incelenen dönemde sadece resmi kurumlar vasıtasıyla, toplam 450 milyon dolara yakın yardım gerçekleşmiştir Ayrıca Türkiye, Afgan halkının ihtiyaçlarıyla ve uluslararası yardım konferanslarında alınan kararlarla büyük ölçüde örtüşen ve koşulsuz yardımlar gerçekleştirmiş, icra ettiği projelerin öncesinde ya da sonrasında, Afgan idareciler ve yerel halka herhangi bir yükümlülük veya şart öne sürmemiştir Türkiye, milyonlarca insanın insanca yaşaması ve cehaleti yenmesine katkı sağladığı Afganistan'da, Batı'nın aşırılıklarının kontrol altında bulundurulması ve Afganların modernleşmesi önünde örnek teşkil etmesi açılarından önemli bir ülke konumundadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.