Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

Afrika'da yatırımın belirleyicileri: Sistem GMM kanıt

Determinants of nvestment in africa: Evidence from system GMM

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 452028 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmanın amacı 1970-2014 yılları arasında, elli ülke kapsamında, Afrika'daki yatırımın belirleyici faktörlerini panel veri teknikleri kullanarak incelemektir Çalışmanın sonuçları yurtiçi yatırımda bir artış için finansal gelişmenin gerekli olduğunu göstermektedir Ayrıca çalışmada doğrudan yabancı yatırımın, resmi kalkınma yardımının, göçmen gönderilerinin (dövizi) ve kentleşmenin yatırım üzerinde pozitif bir etkisi olduğu da bulunmuştur Bunun yanında yüksek yolsuzluk düzeyi yatırımı olumsuz etkilemektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The purpose of this study is to investigate the determinants of investment in Africa for a panel of fifty countries over the period 1970-2014 using panel estimation techniques The empirical results indicate that financial development is necessary for an increase in domestic investment In this study, it is also found that foreign direct investment, official development assistance, migrant's remittance have a positive impact on investment The high level of corruption has negative effect on domestic investment ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.