Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

Afşin-Elbistan Termik Santrali küllerinin mısır tarımında kullanılabilirliğinin belirlenmesi

Feasibility of using Afşin-Elbistan Coal Power Plant ashes in corn production

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 372670 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bütün dünyada gelişmeye bağlı olarak enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu enerjinin büyük bir kısmı da termik santrallerden üretilmektedir. Termik santrallerin kullandığı fosil yakıtlardan çıkan atık maddeler çevre için sorun oluşturmaktadır. Bu yüzden küllerin kullanım alanlarının araştırılması ve o alanlarda değerlendirilmesi gerekmektedir. Araştırılması gereken alanlardan biri de tarım sektörüdür. Bu çalışmada materyal olarak Afşin-Elbistan Termik Santrali külleri ve Gaziantep ili Islahiye ilçesinden getirilen bazalt toprakları kullanıldı. Araştırma sera koşullarında yapılmıştır. Kül toprakla % 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20 ve 25 oranlarında karıştırılmıştır. Her bir konu üç tekerrürlü, tesadüf parselleri deneme planına göre çalışılmıştır. Test bitkisi olarak mısır bitkisi kullanılmıştır. Çimlenme tarihinden itibaren 90 gün sonunda deneme bitirilmiştir. Artan kül uygulamaları ile genel olarak deneme topraklarının pH, tuz ve bitkiye yarayışlı Ca, K ve P artarken bitkiye yarayışlı Mg, Zn, Cu, Mn ve toprakların organik madde içeriklerinde azalma meydana gelmiştir. En düşük kül dozu uygulamaları ile mısır bitkisinin bitki boyu, gövde, yaprak ve kök ağırlığı önemli ölçüde azalmıştır. Yaprak örneklerinde ise Na, K, Ca, Mg, Zn, Fe ve Cu içerikleri artmış, P içerikleri azalırken Mn içeriğinde bir değişim olmamıştır. Analiz sonuçlarından elde ettiğimiz bulgulara göre artan kül uygulama oranlarıyla birlikte bitki gelişimi olumsuz yönde etkilenmiştir. Sonuç olarak, Termik Santral küllerinin tarımda kullanımının uygun olmadığına karar verilmiştir.

Summary:

Energy requirement of the world increases with increases in population and advances in technology and industry. A significant portion of this energy is obtained from thermic power plants. Large amounts of waste products are generated by burning fossil fuels in thermal power plants that create crucial problems for environment. Therefore, research is needed for the potential use of these waste products in the industry and agriculture. This study was performed in a greenhouse using pots containing 2 kg of soil to determine possibility of using Afşin-Elbistan Coal Power Plant ashes in agriculture. Three replications of each treatments were used, and corn was the test plant. The soil used in the study was taken from Islahıye, Gaziantep. The ashes collected from Afşin-Elbistan Power Plant-B Unite Ash Deposition Area were added to soils as 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, and 25%, weight based. No additional fertilizer were applied to soils. Plants were harvested 90 days after germination. The soil properties such as pH, soluble salts, and plant available Ca, K, and P increased while plant available Mg, Zn, Cu, and Mn and soil organic matter decreased with ash applications. Plant height, and stem, leaf, and root weights of corn plants significantly deacreased even at the lowest ash applications. For leaf samples, the Na, K, Ca, Mg, Zn, Fe, and Cu levels increased but P concentrations decreased with applications. As a conclusison, the application of thermic power plant ashes to agricultural land is not advised based on the current study.