Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı

Afşin-Elbistan termik santrali küllerinin tarımda kullanım olanakları

Possibility of using Afsin-Elbistan coal power plant ashes in agriculture

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 325756 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma Afşin-Elbistan Termik Santrali küllerinin tarımda kullanım olanaklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Afşin-Elbistan Termik Santrali B ünitesi elektro filtresi altında biriken kül deneme materyali olarak kullanılmıştır. Andırın Başkonuş yaylasından alınan toprak denemede kullanılmıştır. Kül topraklara ağırlık olarak % 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20 ve 25 olarak karıştırılmıştır. Test bitkisi olarak fasulye kullanılmıştır. Bitkiler çimlenmeden 45 gün sonra hasat edilmiş ve yaş ağırlık, toprakta verimlilik, toprakta makro ve mikro element, bitki makro ve mikro element içerikleri açısından test edilmiştir.Yapılan çalışmada bitki bünyesinde yüksek oranda ağır metal birikimi oluştuğu, bu metallerin bitkide toksik etkisi yaparak fasulye bitkisinin gelişmesinde olumsuz etki yaptığı tespit edilmiştir.Bu doğrultuda elde edilen çalışma sonuçlarına dayanarak Afşin-Elbistan termik santralinden alınan küllerin toprağa karıştırılarak üretimi yapılan fasulye de kullanılmasının uygun olmadığı tarafımızca tespit edilmiştir.

Summary:

This study was performed to determine suitability of Afşin-Elbistan Thermal Power Plant ashes for agricultural use. The ash samples collected from Afşin-Elbistan B Power Plant Ash Deposition Area were used for this purpose. Soil samples for pot experiment were collected from Başkonuş area of Andırın, Kahramanmaraş. The ashes were added to soils in pots as 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, and 25%, weight based. Common bean (Phaseolus Vulgaris) was selected as the test crop. Plants were harvested 45 days after germination and tested for wet weight, and macro and micro nutrients. The soils used in the experiment were analyzed for macro-micronutrients and some physical soil attributes.The results showed that metals accumulated in plants, which caused growth retardation in common beans.Overall, it was concluded that the application of ashes to farmlands is not a sound agricultural practice.