Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

Afşin-Elbistan Termik Santralinin yaban hayatı ve bazı çevresel faktörler üzerine etkisi

The effects of Afşin-Elbistan Power Plant on wildlife and some environmental factors

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169910 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2002-2004 yılları arasında yaptığımız çalışmada Afşin-Elbistan Termik Santralinin yaban hayatı, çevre topraklan ve çevredeki bitkiler üzerinde yapmış olduğu etkiler araştırılmıştır. Bu amaçla bitki ve toprak örnekleri, hakim rüzgar ve hakim rüzgarın ters yönünden santrale 500, 1000, 2000, 4000, 8000 ve 12000 metre mesafelerden alınmıştır. Araştırma yöresinde aldığımız toprak ve bitki örneklerinde kükürt analizi yapılmıştır. Kükürt tespitinde türbimetrik yöntem uygulanmıştır. Araştırma sonucunda hakim rüzgar yönünde alınan toprak ve bitki örneklerinde kükürt değerlerinin özellikle santrale yakın mesafelerde daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yapılan istatistik! analiz sonucunda topraktaki kükürt miktarı hakim rüzgar yönünde ve santrale yakın mesafelerde (500-1000m.'de ) P<0,01 etki düzeyinde önemli bulunmuştur. Bitki örneklerinin ise aynı mesafelerde ve hakim rüzgar yönünde istatistiki olarak P<0,05 etki düzeyinde önemli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Santralden soğutma suyunun Ceyhan nehrine boşaltılması sonucunda suyun sıcaklığının akuatik yaşam ve toprak verimliliği açısından bir risk oluşturacağı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Termik santral, kfikfirtdioksit, yaban hayatı, toprak, bitki.

Summary:

The effects of Afşin-Elbistan Power Plant on wildlife, surrounding soils and plants were investigated between 2002 and 2004. For this reason, plant and soil samples were taken 500, 1000, 2000, 4000, 8000 and 12000 m. away from the plant in dominant wind direction and opposite to the wind direction. Sulphur analysis was done using turbimetric method. The results showed that the amount of sulphur was higher in the soil and plant samples collected from near the plant in the dominant wind direction. Statistics analysis was significant ( P<0.01) for sulphur in the soil samples taken from places close to the plant ( 500-1000 m.) in the dominant wind direction. Similarly in the same localities sulphur was significantly higher (P<0,05) in the plant samples. More over, it was found that releasing the plant's cooling water to Ceyhan river has an adverse effects an aquatic life and soil characteristics. Key words: Power plant, sulphurdioxide, wildlife, soil, plant rv