Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

Afyon deprem fay hattı üzerinde bulunan kaplıca ve kuyu sularındaki radon değişiminin ölçümü

The variation of radon in thermal-waters on earthquake fault in Afyon

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 150592 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYLA SANDIKÇIOĞLU AFYON DEPREM FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN KAPLICA VE KUYU SULARINDAKİ RADON DEĞİŞİMİNİN ÖLÇÜMÜ Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. önder Orhun 2004, 100 sayfa Yeryüzündeki doğal radyasyon kaynaklarının büyük bir kısmını radon gazı ve bozunum ürünleri oluşturmaktadır. Uranyum ve bozunum ürünlerinin suda kolaylıkla çözünebilmesi nedeniyle, radon suda çözünerek yeraltı sularının radyoaktivite seviyesinin yüksek olmasına yol açar. İçme sularındaki radyoaktif elementlerin ulusal veya uluslar arası kuruluşlar tarafından belirlenmiş limitlerin altında bulunması istenir. Diğer yandan, radon gazı seviyesinde meydana gelen değişimler, depremin önceden tahminine yönelik çalışmalarda da kullanılabilmekte ve radon konsantrasyonunun bölgenin jeolojik yapışma bağlı olarak farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada, termal sular bakımından zengin olan ve Akşehir fay hattı üzerinde yer alan Afyon'da, 150 metre derinliği olan 10 farklı kuyudan 7 ay boyunca (4 Ağustos 2003-25 Şubat 2004) 10 kez numune alınarak Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde (ÇNAEM) incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar radon-sağhk ve radon-deprem ilişkileri açısından değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Radon, Kaynak Sulan, Kuyu Sulan, Radyoaktivite, Radon-Deprem, Radon-Sağlık

Summary:

11 ABSTRACT MASTER OF SCIENCE THESIS AYLA SANDIKÇIOGLU THE VARIATION OF RADON IN THERMAL-WATERS AND WELL-WATERS ON EARTHQUAKE FAULT IN AFYON Anadolu University Graduate School of Natural and Applied Science Physics Programme Supervisor: Prof. Dr. Önder Orhun 2004, 100 pages Most of the radiation sources on the earth is made of inert radon gas and its progenious. Since uranium and its progenious are easily soluble, radon is solved in ground water and causes and increases in radioactivity level. Radioactivity level in drinking water is expected to be lower than the limits set by national and international health institutions. On the other hand, the changes in the radon level are considered as a predictor in the earthquake studies. Also it is known that the radon concentration level can change depending on the geological structure of an area. This study was conducted on Akşehir fault and jeotermal water rich region in Afyon by taking samples from 10 different 150 meters deep well waters 10 times in seven months. All analysis were done in Çekmece Nucleer Research and Education Center. All findings were evaluated in point of view of radon-health and radon-earthquake. Keywords: Radon, Thermal Waters, Well Waters, Radioactivity, Radon- Earthquake, Radon- Health