Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Afyon ili Tabanidae (Diptera) faunası üzerinde çalışmalar

Studies on Tabanidae (Diptera) fauna of around Afyon province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 150639 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Afyon çevresinde 2002-2003 aktivite döneminde yapılan bu çalışma ile Chrysopsinae ve Tabaninae altfamilyalanna ait Chrysops compactus, Chrysops flavipes, C. hamatus, C. viduatus, Dasyrhamphis umbrirms, Hybomitra acuminata, H. ciureai, H. expollicata, H. ukrainica, Atylotus flavoguttatus, A. loewianus, A. quadrifarius, Tabanus autumnalis, T. bifarius, T. briani, T. bromius, T. cordiger, T. cuculus, T. exclusus, T. glaucopis, T. leleani, T. lunatus, T. maculicomis, T. martinii, T. miki, T. regularis, T. spectabilis, T. spodoplerus, T. sudeticus, T. tergestinus, T. tinctus, T. unifasciatus, Haematopota bigoti, H. grandis, H. ocelligera, H. pattens, H. subcylindrica olmak üzere 37 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden Chrysops flavipes, C. compactus, C. hamatus, Tabanus spectabilis, T. sudeticus, T. tinctus, T. regularis, T. martinii, T. glaucopis, T. briani, T. leleani, T. maculicomis, T. exclusus, T. spodopterus, Haematopota grandis, H. subcylindrica, H. pattens, H. bigoti, Hybomitra expollicata, H. acuminata, Atylotus flavoguttatus, A. quadrifarius ve A. loewianus araştırma bölgesinden ilk kez bildirilmektedir. Daha önce yapılmış çalışmalarda bildirilenlerle birlikte Afyon ili çevresinde yayılış gösterdiği tespit edilen tür sayısı 51 'ye ulaşmıştır.Anahtar Kelimeler: Afyon, Diptera, Fauna, Tabanidae, Türkiye

Summary:

This study has been carried out 37 species all in all Chrysops compactus, Chrysops flavipes, C. hamatus, C. viduatus, Dasyrhamphis umbrinus, Hybomitra acuminata, H. ciureai, H. expollicata, H. ukrainica, Atylotus flavogutlatus, A. loewianus, A. quadrifarius, Tabanus autumnalis, T. bifarius, T. briani, T. bromius, T. cordiger, T. cuculus, T. exclusus, T. glaucopis, T. leleani, T. lundtus, T. maculicornis, T. martinii, T. mild, T. regularis, T. spectabilis, T. spodopterus, T. sudeticus, T. tergestinus, T. tinctus, T. unifasciatus, Haematopota bigoti, H. grandis, H. ocelligpra, H. pallens, H. subcylindrica belonging to Chrysopsinae and Tabaninae subfamilies have been identified around Afyon from 2002 to 2003. The species Chrysops flavipes, C. compactus, C. hamatus, Tabanus spectabilis, T. sudeticus, T. tinctus, T. regularis, T. martinii, T. glaucopis, T. briani, T. leleani, T. maculicornis, T. exclusus, T. spodopterus, Haematopota grandis, H. subcylindrica, H. pallens, H. bigoti, Hybomitra expollicata, H. acuminata, Atylotus flavoguttatus, A. quadrifarius and A. loewianus are the first records for the region. The total number of determined species in around Afyon reaches to 51 with the result of this study and the previous studies.Keywords: Afyon, Diptera, Fauna, Tabanidae, Turkey.