Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Afyon ili'ndeki termal otel işletmelerinde işgören profili

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 117196 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

11 YÜKSEK LLSANS TEZ OZU AFYON İLİ'NDEKİ TERMAL OTEL İŞLETMELERİNDE İŞGÖREN PROFİLİ Asuman DALKIRANOĞLU Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2002 Danışman: Doç. Dr. Fermani Maviş Termal turizm, kaplıca, ılıca, içme gibi şifalı doğal su kaynaklarının sağlık kurallarına uygun bir biçimde tedavi aracı olarak kullanılmasıdır. Diğer turizm çeşitlerine göre farklı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden en önemlisi, turistlerin dinlenme ve eğlenme amaçlarının dışında, sağlıklarına kavuşmak ve sağlıklı kalmak amaçlarıyla termal turizm işletmelerinin hizmetlerinden yararlanmalarıdır. Sağlık amaçlı hizmet veren termal otel işletmelerinde turizm eğitimi almış işgörenlerin yanı sıra, sağlık eğitimi almış işgörenlerin de çalışması gerekmektedir. Bu çalışmada, Afyon ilindeki termal otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin profilinin ortaya çıkarılması ve bu işletmelerde uygulanan insan kaynakları yönetimi işlevleri açısından işletmelerinin analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, insan kaynakları müdürlerine mülakat ve işgörenlere anket tekniği uygulanmış, anket sonuçları SPSS istatistik programı yardımıyla analiz edilmiştir. Yapılan mülakat sonuçlarına göre, insan kaynakları müdürlerinin, eğitimli ve deneyimli işgörenlere öncelik tanıdıkları, işgörenlcrde deneyim eksikliği, pratiklik, kendini geliştirme isteğinin olmaması, iletişim eksikliği gibi eksiklikler gördükleri, bu eksiklikleri gidermek amacıyla oryantasyon, rotasyon, kurs, konferans-seminer vb. yoluyla eğitim verdikleri ve kariyer planlama, iş analizi gibi insan kaynakları yönetimi işlevlerini uyguladıkları, işgörenlere terfi olanağı sağladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Anket sonuçlarında ise, çoğunlukla genç yaşlarda, deneyimi az, ancak eğitim düzeyleri düşük olmayan buna rağmen mesleki turizm ve sağlık eğitimi yetersiz işgörenlerin çalıştığı görülmüştür.

Summary:

in ABSTRACT Thermal Tourism can be defined as usage of natural water according to health regulations as treatment facility. It has different characteristic compared to other tourism types. The most important difference is that the usage of thermal facilities by tourists not only for holiday and entertainment, but also to gain their health Bach or stay healthy. Thermal hotels, have to employ staff who were educated in the field of medicine as well as the remaining employees who studied tourism and Hotel Management. In this study, it is aimed to find out the profil of employees working at thermal hotels in Afyon province and evaluate these hotels in terms of application of human resources management techniques and functions at these premises for this purpose, human resources managers were interviewed and employees were asked to fill in questionnaire forms. The results of questionnaires were evaluated by using SPSS statistics software. The results of the interviews indicates that, the priority is given to employees, the major shortcomings among employees are lach of working experience, lach of being practical, lach of desire for self-development and lach of communication, to overcome these shortcomings, orientation, rotation, techniques are applied and training courses, conferences and seminars are organized, human resources management functions such as carrier planning and task analysis are practiced and opportunities provided for employees to promote the results of the questionnaire surveys, on the other hand, has shown that mostly younger, less experienced, medium level educated staj yare employed at thermal hotels in Afyon whose Professional tourism and health training level observed as in adequate.