Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Afyon pancar ekicileri kooperatifinin finansal analizi

Financial analysis of Afyon beet planters cooperative

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 205862 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kooperatifler, tarımsal kaynakların üretime katılımını sağlayarak, küçükekonomik birimlerin bir araya getirilmesi sonucu değer yaratması ve ülke ekonomisinekatkı sağlaması yönüyle önemli bir yere sahiptirler. Kooperatif yöneticileri, bir yandanpiyasa koşulları çerçevesinde kâr amacı güderek kooperatif menfaatini sağlamayaçalışırken diğer yandan ortaklarının da ekonomik ve sosyal menfaatlerini aynı andagözetmek durumundadırlar.Bu tezin amacı sosyal ve ekonomik açıdan ülke ekonomisi içerisinde önemli biryere sahip olan tarımsal kooperatiflerden, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliğine bağlıAfyon Pancar Ekicileri Kooperatifinin finansal analizini yaparak finansal açıdan zayıfya da kuvvetli taraflarını ortaya çıkartmaktır. Böylece zayıf taraflarının güçlendirilmesikuvvetli taraflarının ise rekabette bir üstünlük olarak değerlendirilmesi sağlanmışolacaktır.Bu amacın ortaya konabilmesi için Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifinin vePancar Ekicileri Kooperatiflerinin mali tabloları oran analizine tabi tutulmuş ve malitablolardaki kalemlerin yıldan yıla nasıl bir değişim gösterdiği ortaya konmayaçalışılmıştır. Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin birbirini izleyen yıllara göre nasıl birdeğişim gösterdiğini tespit etmek için karşılaştırmalı tablolar analizi yapılmıştır.Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin genel toplam içerisindeki yüzde oranlarını analizetmek için yüzde yöntemiyle analiz yapılmıştır. İşletmenin likidite yapısını, borçyapısını, karlılık durumunu ve faaliyetlerinin etkinlik oranlarını analiz etmek amacıyla,oran analizi tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen verilerdeğerlendirilerek işletme için bu verilerin ne anlam ifade ettiği verilerindeğerlendirilmesi kısmında ele alınmıştır.

Summary:

Cooperatives have an important place in respect of creating value as a resultcollecting little economic units and contributing to country economy by providing thebenefit of the cooperative aiming profit in the frame of market conditions, they alsohave to care about the economical and social benefits of its shareholders.The aim of this thesis is showing to what degree Afyonkarahisar Beet Planterscooperative, Which is dependent to the beet planters cooperative that has an importantplace fort he country?s economy, can protect the benefits of its shareholders, besidespointing out its weak and strong financial sides.Thus, it will be possible to strengthen the weak sides and to appreciate the strongsides as an advantage in the competition. In order to achieve this aim the benefits thatAfyonkarahisar Beet Planters Cooperative Provide for its shareholders has beenanalyzed by assign the data in its activity reports. Furthermore, the switches between theyears in the fiscal charts have been pointed out by using the fiscal percentage analysisand ratio analysis taken from the activity reports. The data obtained as a result of theevaluation part of data.