Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Afyonkarahisar ilinde üretilen bir grup dondurulmuş beyaz yumurtacı çıkma tavuk karkasında kimi karkas özelliklerinin saptanması

The determination of some carcass characteristics of a group frozen white layer spent hens produced in Afyonkarahi̇sar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 453580 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yumurtacı tavuklar yaklaşık bir yıllık verim döneminden sonra çıkma tavuk olarak kesime sevk edilmektedir Verimini tamamlamış çıkma tavuklar düşük kaliteli bir yan üründür Çıkma tavukların karkaslarının tamamına yakını bazı Afrika ve Asya ülkelerine ihraç edilmektedir Afyonkarahisar ilimiz ülkemizin önemli yumurta tavukçuluğu merkezlerindendir Bu ilimizde kurulmuş olan modern bir tavuk kesimhanesi çıkma tavuk kesimi ve ihracı yapmaktadır Bu çalışmanın amacı, Afyonkarahisar ilimizdeki kesimhanede üretilen bir grup karkasta kimi özelliklerin saptanmasıdır Bu tezin çalışma materyalini Afyonkarahisar ilimizdeki kesimhanede kesilip temizlenmiş ve donduruluşmuş çıkma tavuk karkasları oluşturmuştur Kesimhane ile daha önceden görüşülerek 4 farklı günde kesilmiş sürülerden 24'er adet karkas alınmıştır (4 partiden 24'er adet toplam 96 adet) Karkaslara ıslak yolma uygulanmış, 12 saat süre ile hava dolaşımlı ortamda soğutma (+4ºC) yapılmış ve ardından -40º'de 12 saat boyunca şoklanmıştır Şoklanan karkaslar -18º'de depolarda yaklaşık bir ay depolanmıştır Firma tarafından sağlanan karkaslar ısı izolasyonu yapılarak Antalya'ya getirilmiştir Dondurulmuş karkaslar buzdolabı ortamında (+4º) 24 saat tutularak çözdürülmüş ve gerekli ölçümler yapılmıştır Karkaslarda öncelikle dış kalite değerlendirmesi yapılmıştır Bu amaçla değişik karkas kısımlarındaki berelenmeler puanlanmıştır Daha sonra çözdürülmüş karkaslar tartıldıktan sonra parçalanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Laying hens are sent to slaughter as spent hen after about a year production period The spent hens are of a lower quality by-product Almost all of the spent hen carcasses are exported to some African and Asian countries Afyonkarahisar province is one of the major egg producing centers in our country A modern poultry slaughterhouse established in this province slaughters the spent hens and exports them The aim of this work to determine the some characteristic of a group carcass produced in slaughterhouse in Afyonkarahisar The study material of this thesis is spent hen carcasses cut, cleaned and frozen in slaughterhouse in Aftonkarahisar By pre-interviews with slaughterhouse, 24 pieces carcasses has been taken cut from 4 different days (24 pieces from 4 party, total 96 carcasses) Wet plucking applied to the carcass, cooling (+4ºC) were done in air circulating medium by 12 hours, and then shocked for 12 hours at -40 ºC The shocked carcasses were stored at -18 ºC for about one month The carcasses were brought to Antalya making the heat insulation by the firm Frozen carcasses were dissolved refrigerator environment (+4ºC) by keeping 24 hours and necessary measurements are made Primarily, external quality assessment of carcasses carried out For this purpose, bruises were scored in different parts of the carcass Then dissolved carcasses were weighted and cut in to parts The absolute and relative (to carcass weight) weights of carcass parts and, breast and leg muscle ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.