Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

Ağ modelleri ve tedarik zincirinde ağ optimizasyonuna ilişkin bir uygulama

Network models and an application in supply chain network optimization

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 257922 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmada tedarik zinciri ağ tasarımı incelenmiş ve istatistik ile sayısal yöntemler birle?tirilerek tedarik zincirinde ağ optimizasyonunun gerçekle?tirilmesi amaçlanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, supply chain network design is studied and network optimization is aimed by using the combination of techniques from statistics and operations management ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.