Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Ag nanopartiküllerin bitki ekstraktlarından sentezi, karakterizasyonu ve polilaktik asit polimerine katkılanarak elektro lif çekim yöntemiyle elde edilen liflerin özelliklerinin belirlenmesi

Synthesis and characterization of Ag nanoparticles by using plant extracts and determination of properties of electrospun fibers of polylactic acid polymer doped by them

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 520639 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sunulan çalışma Ag nanopartiküllerinin Yeşil Kimya yöntemlerinden biri olan bitki ekstrakları kullanılarak sentezlenmesi ve karakterizasyonu ve toz forma getirilen sentez ürünlerinin polilaktik asit (PLA) polimeri çözeltisine katkılanarak liflerinin çekilmesi ve liflerin karakterizasyonu olarak iki bölümden oluşmaktadır Ag nanopartikülleri defne, lavanta, melisa, şerbetçi otu, zerdeçal ve zeytin ekstraktları kullanılarak sentezlenmiştir Ekstraktlar bitkilerin çeşitli bölümlerinin geri soğutucu altında kaynatılıp süzülmesiyle elde edilmiştir Nanopartiküller ise bitki ekstraktlarına metal öncü çözeltisinin eklenip karanlıkta oda sıcaklığında karıştırılması ile sentezlenmiştir Sentezlenen nanopartiküllerin karakterizasyonları UV, TEM, XRD ölçümleri ile yapılmıştır Karakterizasyon sonucunda ek bir indirgeme ve/veya kararlaştırıcı ajan kullanılmaksızın nanopartiküllerin sentezlenebildiği görülmüştür ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The presented work consists of two parts as the synthesis and characterization of Ag nanoparticles using plant extracts which is one of the Green Chemistry methods, and characterization of the fibers of the polylactic acid (PLA) polymer doped with the nanoparticles synthesized Ag nanoparticles were sythesized by using the extract of bay, lavender, melissa, hop, and olive leaves and turmeric powder Extracts were obtained by refluxing and filtering of the plants Nanoparticles were synthesized by adding the metal precursor solution to plant extracts and stirring the solution at room temperature in dark Characterization of the synthesized nanoparticles was performed by UV, TEM, XRD analysis After characterization, it was regarded that Ag nanoparticles could be synthesized without using any additional reduction and/or stabilizing agents ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.