Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dilbilim Anabilim Dalı

Ağ tabanlı bir derlem yönetim sistemi önerisi

A web based corpus management system proposal

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250021 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, ağ tabanlı özgün bir derlem geliştirme yazılımı sunulmaktadır. Çalışmada, bu yazılım kullanılarak gerçekleştirilmiş bir derlem, haber ve köşe yazılarını bilgisel tutum ifadeleri açısından karşılaştırmak için kullanılmıştır.Araştırmacıların ağ üzerinden ortak bir veritabanında derlem metinlerini eklemelerine ve yönetmelerine olanak sağlayan sistem, XML bazlı işaretleme, TEI ve XCES standartlarında dışa aktarım ve sürüm yönetimi gibi özellikler sunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan, açık kaynak kodlu bir içerik yönetim sistemi (Wordpress) temel alınarak oluşturulan uygulama, kaynak kodlarıyla birlikte araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.XML uyumlu Xaira programı ile ayrıntılı incelemeler yapmak için TEI standardına aktarılarak incelenen 500.000 sözcüklük derlem, bilgisel tutum belirteçlerine ait kullanım örüntülerini haber ve köşe yazılarında karşılaştırmalı olarak incelemek için kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan derlem, yedi ulusal gazetenin ağ sayfalarından derlenen 1219 haber ve köşe yazısı içermekte olup, tür ve kaynak açısından dengelenmiştir.Oluşturulan derlem kullanılarak haber ve köşe yazıları türlerinin bilgisel tutum ifadeleri açısından karşılaştırılması sonucu hem haber ve köşe yazıları, hem de haber türleri içinde farklı kullanım örüntüleri gözlenmiştir.

Summary:

In this study, a web-based corpus management software is proposed. A special corpus of Turkish news and columns are investigated by using this software for adverbs marking epistemic stance.The system, which enables corpus researchers to develop and manage their own corpus, has TEI and XCES compatible features of exporting and tagging of corpus texts. The software is built upon Wordpress Content Management System and distributed freely to other researchers with its source code.A news and article corpus of 500.000 words is built by the corpus software and exported into TEI format for detailed analysis with XML aware Xaira Application. The corpus is used for comparing different epistemic stance usage patterns accross two genres. The corpus built for the study composed of 1219 texts from 7 national newspapers? web site and balanced across genre and source.After investigating the usage frequencies for possible alternations between news and columns regarding the usage of epistemic stance adverbs, different patterns observed both between the two genres and different news subgenres.