Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Ağ toplumu ekonomi politiği: Türkiye'de 1990-2010 yılları arasında medya sektörünün yeniden şekillenmesi

Political economy of the network society: Reconfiguration of the media sector in Turkey between 1990-2010

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 356531 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Medya sektörünün ekonomi politik yapısı Türkiye'de ve dünyada basın tarihinin başlangıcı ile birlikte hep tartışma konusu olmuştur Politik ilişkilerin nasıl kurulduğu, ekonomik ilişkilerin nasıl yürüdüğü ve bu ilişkiler dünyasının nasıl bir ağ içinde süre geldiği iletişim alanın en temel sorunlarından biridir Bu çalışma "ağ paradigmasını" medyanın ekonomi politik düzenini analiz etmek için kullanmaktadır Manuel Castells'in makro düzlemde oluşturduğu "ağ toplumu" kavramını, mikro düzlemde, Türkiye medyası özelinde test eden bu çalışmada, klasik iktidar-medya ilişkisinin hangi mekanizmalarla çıkar ürettiği, hangi mekanizmalarla medyayı politik çıkarlara uygun hale getirdiği, hangi ilişki dinamiklerinin reel ekonomi ve reel politika düzlemlerinde kurulduğu, özetle, ne türden bir "ilişkiler" ve "düğümler" tesis edildiği temel araştırma konusu olarak ele alınmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The political economic structure of the media sector has been a subject of discussion in Turkey and elsewhere since the beginning of media history How political relations are established, how economic relations proceed and what manner of a network this world of connections is sustained in are all fundamental questions in the field of communications This study uses the "network paradigm" to analyze the political economy structure of the media In this study, which tests Manuel Castell's macro-level concept of "network society" on a micro-level with regards to Turkish media, the mechanisms through which the common relationship between government (power) and media produces interests, the mechanisms through which the media is enabled to serve particular political ends, the relational dynamics that are built on real economy and realpolitik levels, in short, the manner of establishment of these "relations" and "nodes" have been selected as the main objects of enquiry ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.