Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Ağ toplumunda dini sosyalleşme

Religious socialization in the network society

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 451513 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İkinci dünya savaşı sonrasında Enformasyon teknolojilerinde yaşanan gelişmeler yeni bir toplumun yapı taşlarını oluşturmuştur. ABD ve Sovyet Rusya arasındaki soğuk savaşın bir ürünü olarak kabul edilen İnternet'in bulunmasıyla, toplum devrimsel bir dönüşüm sürecine girmiştir. Zaman ve mekânın ortadan kalktığı, toplumsal kurumların ağlar etrafında şekillendiği bu yeni toplumsal yapıda, aynı şekilde yeni sosyalleşme biçimleri de ortaya çıkmıştır. Toplumsal kurumların dijitalleşmesiyle geleneksel dini sosyalleşme biçimleri dijitalleşmiş, yeni din ve dindarlık görünümleri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Ağ Toplumu, kavramsal olarak ele alınarak dini Sosyalleşmenin Ağ Toplumu'nda nasıl gerçekleştiği incelecektir.

Summary:

The developments in the information Technologies after the Second World War constituted the building blocks of the a new society. With the invention of the İnternet which is seen as the product of the Cold War between the Unidet States and Soviet Russia, the society went into a process of revolutionary transformation. In this new social structure in which the time and the space disappeared and the social institutions were shaped around the networks, new forms of socilization appeared too. With the transformation of the social institutions, traditional forms of religious socialization became digitalized and new appearances of religion and religiosity emerged. In this study, how religious socialization occurs in Network Society will be examined by approaching it conseptually.