Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

Ağaç kesme suçunun Orman Kanunu açısından incelenmesi

The investigation of tree felling in terms of Forest Law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 130818 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ağaç Kesme Suçunun Orman Kanunu Açısından İncelenmesi Orman varlığı, artan nüfus ve endüstrileşme baskısı nedeniyle, gün geçtikçe nitelik ve nicelik olarak azalmakta ve mevcut ormanların muhafazası acil koruma tedbirlerinin alınmasını gerektirmektedir Ormanların gördüğü baskıdan en fazla etkilenen unsur orman ağaçlan olmuştur Ağaçların özellikle "mal" olarak görülmesi ve ekonomik değerinin cazibesi ağaç kesme suçunun orman suçlan arasında en fazla işlenmesine neden olmaktadır Ülke koşullan ve mevcut yasalar ağaç kesme suçunu cazip hale getirmiş, yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanunu'nun çelişkili hükümleri ve ceza yaptırımının yetersiz olması gibi nedenlerle suçun önlenmesinde istenilen başarıya ulaşılamamıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The Investigation of Tree Felling In Terms of Forest Law Over the years, forestlands have been decreasing due to the development and population pressure Because of that pressure, it is essential to protect those forests from development, over exploitation, and destruction The activities that violate forest statute are called "forest crimes" Those crimes were enacted particularly to prohibit the activities that destruct forests In this study, I discuss the pros and cons of tree cutting in terms of the general theory of criminal law, Then, I criticize those of crime and make recommendations to policy makers' deal with Ibis issue The origin of illegal tree cutting can be derived from the initial restrictions that came in the use in the Ottoman Empire era About 15 century, first restrictions on forests took place without any punishment ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.