Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Politika Anabilim Dalı

Age-friendly cities criteria: An ideal type

Yaş dostu kent kriterleri: Bir ideal tip

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 399945 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Relation between aging and environment is a relatively new understanding in literature on aging. Age friendly city concept and practical efforts are basically depends on the relation between aging and environment. Within the scope of this study, age and child friendly environment initiatives are searched in a comperative understanding. Both within different models of age friendly cities and cith child friendly cities are described and the differences among them are highlighted. The purpose of this comparison is providing a clear review for age friendly cities criteria and providing an ideal type for age friendly cities criteria those are used around different locations of the world and introduced by WHO. As a result of this study, an ideal type for age friendly cities is proposed with four areas, those are having all different criteria those are proposed by different models, having an emphasis on both social and physical environments, having a perspective of human rights of elderly and including elderly during the process of being age-friendly.

Summary:

Yaşlanma ve çevre arasında kurulan bağlantı, yaşlılık tartışmalarında görece yenidir. Yaş dostu kent konsepti ve pratik çabalar genel olarak çevre ve yaşlanma ilişkisine dayanmaktadır. Bu çalışma kapsamında, yaş ve çocuk dostu çevrelere dair girişimler karşılaştırmalı bir bakış açısıyla incelenecektir. Hem yaş dostu kent modelleri kendi arasında hem de yaş dostu ile çocuk dostu kentler incelenecek ve farklılıkların altı çizilecektir. Bu karşılaştırmanın amacı DSÖ tarafından tanıtılan ve dünyanın farklı noktalarında kullanılan yaş dostu kent kriterlerine dair net bir çerçeve sağlamak ve bir ideal tip oluşturmaktır. Bu çalışmanın sonucunda, dört alanda oluşturulan bir ideal tip önerilecektir. İdeal tip için önerilecek bu dört alan, farklı modellerin farklı özelliklerini barındırmak, sosyal ve fiziksel çevreye aynı anda referans vermek, yaşlı bireylerin insan hakları anlayışına sahip olmak ve yaşlı bireyleri yaş dostu olmaya giden sürece dahil etmek olarak belirlenmiştir.