Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı

AGET ATRP of styrene using PMDETA as both ligand and reducing agent

PMDETA'nın ligand ve indirgen olarak stirenin AGET ATRP methodunda kullanımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 353745 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, AGET ATRP of styrene (St) in toluene and dimethylformamide (DMF) to compare low and high polar solvents (provide heterogeneous and homogeneous conditions, respectively) using air-stable CuBr2 and in the specified ratios CuBr2-CuBr mixtures as the catalyst and N,N,N′,N′′,N′′-pentamethyldiethylenetriamine (PMDETA) as both ligand and reducing agent were performed. AGET ATRP of styrene could been controlled well under heterogeneous and homogeneous conditions

Summary:

Bu çalışmada; oldukça yaygın kullanım alanına sahip stiren monomerinin, homojen ve heterojen ortamlardaki faklılıklarını göstermek amacıyla, toluen ve dimetilformamid (DMF) içerisindeki, havada kararlı halde bulunan CuBr2 nin ve belirli oranlardaki CuBr2-CuBr karışımlarının katalizör, N,N,N′,N′′,N′′-pentametildietilentriaminin (PMDETA) hem ligand hem de indirgen ajan görevlerini yerine getirdiği AGET ATRP yönetmiyle polimerleşmesi detaylı bir şekilde incelenmiştir.