Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı

Agglomeration as innovation dynamics: A case study in Adana and Mersin

İnovasyon dinamikleri olarak yığın: Adana ve Mersin çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262508 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the last decades, the globalisation process has reshaped the competition dynamics in two ways: Technology and innovation have become significant components of productivity and competition; and policies taking into consideration local resources and local production systems, gains ground. In that context, clusters appear as new organisations of production. This thesis aims at assessing the innovation performance of the firms and the factors affecting their performance by comparing agglomerated and non-agglomerated firms in the TR62 (Adana, Mersin) Region. Adana Organised Industrial Zone (AOSB) and Mersin-Tarsus Organised Industrial Zone (MTOSB) are selected as agglomeration examples in the region to study the effects of spatial proximity on innovativeness. It is found that local specific policies such as the establishment of an integrated system for cooperation and competition are needed to improve the innovation and competition capacity of the region.Key Words: Innovation, agglomeration, competition

Summary:

Son yıllarda, globalleşme süreci rekabet dinamiklerini iki yönden yeniden şekillendirmektedir: Teknoloji ve inovasyon, verimlilik ve rekabetin önemli bileşenleri haline gelmektedir; ve yerel kaynakları ve üretim sistemlerini dikkate alan politikaların önemi artmaktadır. Bu çerçevede, kümeler üretim organizasyonlarının yeni şekli olarak gözükmektedir. Bu tez, firmaların inovasyon performanslarını ve performanslarını etkileyen faktörleri, TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi'nde yığın olarak bulunan ve bulunmayan firmaları karşılaştırarak değerlendirmeyi hedeflemektedir. Coğrafi yakınlığın inovatiflik üzerindeki etkilerini araştırmak için bölgede yığın örnekleri olarak Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ve Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) seçilmiştir. Bölgenin inovasyon ve rekabet yeteneğinin gelişmesinde işbirliği ve yenilik için entegre sistemlerin kurulması gibi yerele özel politikalara ihtiyaç duyulduğu ortaya kondu.Anahtar kelimeler: İnovasyon, yığın, rekabet