Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Psikoloji Bilim Dalı

Aggression and video games: The effect of justification of violence and presence of a stereotyped target

Saldırganlık ve video oyunları: Şiddetin meşruluğunun ve stereotipik hedefin etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 417910 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the current study is to examine how some of the factors in violent video games affect subsequent aggression. Firstly, the effect of violent content in video games was examined with a prior study. 42 participants (22 female, 20 male) were randomly assigned to play a violent or a neutral game. Results showed that game type did not have an effect on post-gaming aggression. Disregarding the effects of in-game variables was suggested to be the reason for this result. Thus, a second study was conducted to see whether two in-game variables (justification of violence and presence of a stereotyped target) influence post-gaming aggression. 90 participants (43 male, 47 female) were asked to play a violent video game where justification of violence and presence of a stereotyped target were manipulated. Stereotyped target was specified with a pilot study where 53 participants indicated their ratings for a major prejudiced group. Results of the second study showed that aggression increased when violence was justified and the target was stereotyped, and when violence was unjustified and the target was not stereotyped. Additionally, no gender difference was observed. Current thesis contributed to the literature by showing that aggression should be investigated with in-game factors. Besides, joint effects of justification of violence and presence of a stereotyped target were shown to be crucial.

Summary:

Bu çalışma, şiddet içeren video oyunlarındaki bazı faktörlerin oyun sonrası saldırganlığa olan etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. İlk olarak, şiddet içeren ve içermeyen oyunların etkisi ön bir çalışma ile karşılaştırılmıştır. 42 katılımcı (22 kadın, 20 erkek) rastgele bir şekilde şiddet içeren bir oyunu ya da nötr bir oyunu oynamaları için seçilmiştir. Ön çalışmanın sonuçları, oyun tipinin oyun sonrası saldırganlığa etki etmediğini göstermiştir. Bu sonucun sebebi olarak oyun içi değişkenlerin etkisinin göz ardı edilmesi önerilmiştir. Bu yüzden ikinci bir çalışma yapılarak, iki temel oyun içi değişkenin (şiddetin meşruluğu ve stereotipik hedefin bulunması) oyun sonrası saldırganlığa etki edip etmediği araştırılmıştır. 90 katılımcıdan (43 erkek, 47 kadın), şiddetin meşruluğu ve hedefin stereotipik olup olmamasının manipüle edildiği şiddet içerikli bir oyun oynamaları istenmiştir. Stereotipik hedef, 53 katılımcının önyargı duyulan ana bir grubu beyan ettikleri öncül bir çalışma ile belirlenmiştir. İkinci çalışmanın sonuçları oyun sonrası saldırganlığın, meşru görülen şiddet ile stereotipik bir hedef bulunduğunda ve meşru görülmeyen şiddet ile stereotipik olmayan bir hedef bulunduğunda arttığını göstermiştir. Buna ek olarak, cinsiyet açısından herhangi bir farklılık gözlenmemiştir. Bu tez şiddet içeren video oyunları ile ilgili olan saldırganlığın oyun içi faktörlerin göz önünde bulundurarak incelenmesini göstermesi dolayısıyla literatüre katkıda bulunmuştur. Bunun yanında, şiddetin meşruluğunun ve stereotipik bir hedefin bulunuşunun ortak etkisinin bu konu için çok önemli olduğu gösterilmiştir.