Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

Agile and collaborative systems engineering

Çevik ve işbirlikçi sistem mühendisliği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360578 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, an agile and collaborative systems engineering approach is developed with specific focus on system of systems challenges. First, agility related problems are identified by an interview-based exploratory survey. Afterwards the novel approach is formulated to address agility problems in system of systems environments. The approach is based on eliciting existing knowledge, visualizing it by immediate modeling, verifying consistency of the knowledge by continuous review, and identifying and planning for missing knowledge. Agility is mainly targeted with 1) performing these activities concurrently in modeling workshops, where operational, functional and physical aspects of the solution are developed simultaneously; and 2) with the collaboration of cross domain/organization knowledge sources. Continuous customer training is another tool adopted for enhancing collaboration effectiveness with the customer. The proposed approach was implemented and assessed in a case study in which its potential to increase agility of the systems engineering process in system of systems projects was validated.

Summary:

Bu çalışmada, özellikle sistemlerden meydana gelen sistem projelerinin sorunlarına odaklanan çevik ve işbirlikçi bir sistem mühendisliği yaklaşımı geliştirilmiştir. İlk aşamada mülakata dayalı keşifçi anket yöntemi kullanılarak çeviklik ile ilgili sistem mühendisliği problemleri tespit edildi. Daha sonra, sistemlerden meydana gelen sistemlerin geliştirilmeye çalışıldığı ortamlardaki çeviklik problemlerini hedefleyen yeni bir yaklaşım tasarlandı. Yeni yaklaşım mevcut bilginin ortaya çıkartılması, modelleme ile görselleştirilmesi, bilginin tutarlılığının devamlı olarak gözden geçirilmesi ve eksik bilginin tespit edilerek elde edilmesinin planlanması adımlarına dayanmaktadır. Çeviklik 1) bütün bu adımların, çözümün operasyonel, fonksiyonel ve fiziksel boyutlarının aynı anda geliştirildiği modelleme çalıştaylarında eşzamanlı olarak uygulanması ve 2) farklı alan ve organizasyonlardan bilgi kaynaklarının işbirliği ile hedeflenmektedir. Yeni yaklaşım müşteri ile işbirliğinin etkinliğinin artırılması için devam eden müşteri eğitimlerini de kullanmaktadır. Önerilen yaklaşım bir örnek olay çalışmasında uygulanarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar önerilen yöntem ile sistem mühendisliğinin çevikliğinin arttırılabilecegini teyit etmektedir.