Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

Agilitymod: A software agility reference model for agility assessment

Agilitymod: Çeviklik değerlendirme için bir yazilim çeviklik referans modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379863 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Agile software development methodologies have gained significant interest in IT community proposing solutions to problems of traditional, plan-driven software development approaches. However, not every organization that tries to adopt agile methods succeeds, that is mostly because practitioners misinterpret the agile values, principles or practices during the adoption and transformation or see a single agile method as a complete solution to all problems. There is a gap in the field to assist software organizations in assessing their agility levels and introducing roadmaps in adopting agile principles/practices. In this thesis study we propose a Software Agility Assessment Reference Model that will be used for assessing organizations' position in agility and indicating the gaps that prevents fully obtaining the benefits of agile software development and providing roadmaps to roadmaps to organizations in adopting agile principles/practices. The model is based on the meta-model structure of ISO/IEC 15504-Process Assessment Standard to create a common basis for performing assessments of agility and present the assessment results using a common rating scale. We performed exploratory case studies and obtained the opinions of the experts to improve the Model. Validation of the proposed model is achieved through one of the qualitative research methods, case studies. We performed a multiple case study including six cases for validation.

Summary:

Çevik yazılım geliştirme yöntemleri geleneksel, plan odaklı yazılım geliştirme yaklaşımının doğurduğu problemlere getirdiği çözümler nedeniyle BT çevrelerinde önemli bir ilgiyle karşılanmıştır. Fakat her organizasyon çevik yöntemleri uyarlamada tam anlamıyla başarılı olamamaktadır. Bunun nedenlerinden biri çoğu zaman tek bir çevik yöntemin tüm sorunlar için çözüm olarak görülmesi, diğeri ise çevik değer ve prensiplerin yanlış yorumlanmasıdır. Bu alanda organizasyonları çeviklik seviyelerini değerlendirme ve çevik iyileşme yönünde yol haritaları sunma konusunda destekleyecek modellere ihtiyaç vardır. Bu tez çalışmasında organizasyonların çeviklik seviyelerini değerlendirmeye ve boşluk analizi yapmaya olanak sağlayacak bir Çeviklik Değerlendirme Yöntemi geliştirilmiştir. Modelin yapısı ISO/IEC 15504 Süreç Değerlendirme Standardının meta modeli ile uyumlu olarak oluşturulmuştur. Bunun amacı çeviklik değerlendirme için ortak bir temel oluşturulması ve değerlendirme sonuçlarının kabul edilmiş bir notlandırma sistemi üzerinden değerlendirilebilmesidir. Modeli geliştirmek için araştırıcı durum çalışmaları gerçekleştirilmiş, konu ile ilgili uzmanları görüşleri alınmıştır. Önerilen modelin geçerlemesi nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışmaları üzerinden sağlanacaktır. Modelin geçerlenmesi için altı farklı çalışmayı içeren çoklu bir durum çalışması gerçekleştirilmiştir.