Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Ağır işiten çocukların klinik değerlendirmesi (risk faktörleri, klinik bulgular, tanı)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118684 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

57 7 ÖZET Bu çalışmada ocak 2000- aralık 2001 tarihlerini kapsayan iki yıllık süre içinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Ağır İşiten Çocuklar Tanı ve Tedavi Merkezi'nde tetkik edilerek kalıcı işitme kaybı saptanan 469 çocuk retrospektif olarak incelendi Çalışmanın objektif olması ve istatistiksel değerlendirmelerin kolay yapılabilmesi için 55 değişkeni araştıran bilgisayar kayıt programı hazırlandı Hasta dosyaları taranarak bu kayıt formuna hastaların yaş, cinsiyet, başvuru şekli, aile kökeni ve sosyoekonomik düzeyleri hakkında bilgi girişleri yapıldı İşitme kaybı açısından risk oluşturabilecek akraba evliliği, aile ve yakın akrabalarda işitme kaybı, prenatal, perinatal ve postnatal faktörler değerlendirildi Hastaların tümünün davranışsal ve objektif yöntemlerle yapılan odyometrik tetkikleri ve tedavi planlamaları kayda girildi İşitme kayıplı erkek hastaların oranının kız hastalardan daha yüksek olduğu (%53 7) görüldü İlk başvuru yaşı literatürün oldukça üstünde, ortalama 42 ay olarak bulundu Akraba evliliği oranı % 46 1 sıklıkla yüksek saptandı Genetik işitme kayıpları açısından yol gösterici bir faktör olan aile ve yakın akrabalarda ilk on yaşta kalıcı işitme kaybı varlığı araştırıldığında, anne veya babadan birinde işitme kaybı sıklığı % 4 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.