Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı

Ağır iyon çarpışmalarında lepton çiftlerinin üretilme olasılıkları

The probabilities of lepton pair production at heavy-ion collisions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 467229 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ağır iyonların rölativistik hızlarda çevresel çarpışması birçok fiziksel olayın keşfedilmesine katkı sunduğundan dolayı, günümüze kadar birçok çalışma yapılmıştır. Rölativistik hızlarda hareket eden çekirdekler hareket yönünde Lorentz boyca kısalmasına uğrarlar ve uç noktalarda kuvvetli elektromanyetik alanlar oluşur. Bu alanlar çok sayıda sanal foton içerir. Bu alanlar vektör bozonları, zayıf bozonlar ve Higgs bozonları gibi çok sayıda parçacık üretir. Bu tezde ağır iyonlar rölativistik hızlarda çarpışırken elektromanyetik alanlardaki sanal fotonların etkileşmesinin sonucunda üretilen elektron, müon, tau çiftleri üzerinde durulacak. Tamamen iyonize olmuş ağır iyonlar LHC ve RHIC de kütle merkezi sisteminde nükleon başına sırasıyla 100 GeV ve 3400 GeV enerjilerinde çarpıştırılmaktadır. Bu tezde 3400 ve 100 GeV enerjileri için altın iyonlarının çevresel çarpışması incelene-cek ve bu çarpışmadan dolayı üretilen leptonların diferansiyel tesir kesitleri ve olası-lıkları incelenecek.

Summary:

Heavy-ion peripherial collisions cause exploring many physical process at relativistic velocity values, therefore many studying has been done until today. Heavy-ion peripherial collisions at relativistic velocities, which are exposed Lorentz contracted in the direction of moment and very strong electromagnetic field comes into existence at the pole of the ion. This fiels contain many virtual photons. The fields produce vector-boson weak-bosons, Higgs bosons like many particles. When the ions interact, virtual photons interact and make way for producing lepton pairs. Relativistic heavy ion collider (RHIC) and Large Hadron Collider (LHC) are designed to collide the fully ionized heavy ions in center of mass frame with 100 GeV and 3400 GeV energy per nucleon respectively. In this thesies, Au+Au perpherial collisions at ultrarelativistic velocities is examined and the probability and the impact parameter dependent cross section of lepton pairs which are produced thanks to the collisions,are calculated according to RHIC and LHC energy levels.