Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı

Ağır iyonların çarpıştırılması ve elektron-pozitron çift oluşumu

Heavy ion collisions and electron-positron pair production

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166360 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AĞIR İYONLARIN ÇARPIŞTIRILMASI VE LEPTON ÇİFT OLUŞUMU ÖZET Son yıllarda, nükleer maddenin araştırılması ve incelenmesi üzerine yapılan en önemli çalışmalardan biri rölativistik hızlarda ağır iyonların çarpıştırılmasıdır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

HEAVY ION COLLISIONS AND LEPTON PAIR PRODUCTION SUMMARY In recent years, one of the most important studies on investigating and examining nuclear matter is to collide the relativistic heavy ions ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.