Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Ağır taşıtlarda ayna titreşimlerinin incelenmesi

Investigation of mirror vibration on heavy vehicles

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 389424 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Otomotiv sektöründeki rekabet, araç ağırlıklarının azaltılması konusunda firmaları zorlamakta, hafif tasarım yapılırken ise aracın yapısal rijidliği düşmekte ve titreşim hassasiyeti artmaktadır Araç alt sistemlerinden biri olan ayna sisteminin titreşimlere duyarlı olması, aynanın yüksek genlikli titreşim yapmasına sebep olur Yüksek genlikli titreşimler sonucunda ayna üstündeki görüntü bulanıklaşarak kaybolur ve bu görüntü kaybı trafik kazalarıyla sonuçlanabilir Diğer bir değişle ayna sistemindeki aşırı titreşimler aktif güvenlik zafiyetine yol açmaktadır Aynadaki görüntü kaybının sebep olduğu problemleri çözmek için ayna titreşimlerinin incelenmesi gerekmektedir Tez kapsamında yapılan literatür araştırmaları, deneysel çalışmalar ve tecrübelerden yararlanarak titreşim duyarlılığı düşük bir aynanın sağlaması gereken dört adet kriter oluşturulmuştur Bu kriterler ağır taşıtlar hedef alınarak belirlenmiştir Kriterler modların ayrılması, modal sönüm, dinamik rijidlik ve araç çalışırken ayna üstündeki maksimum ivme değeri ile ilişkilidir Titreşim performansı subjektif olarak değerlendirildiğinde geliştirilebilir seviyede olan geri görüş aynası, belirlenen kriterler doğrultusunda incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

There are many reasons that force companies to create lightweight vehicle such as competition, emission regulation and so on Lighter design may cause to lower structural stiffness and higher vibrational sensitivity Noise, vibration and harshness (NVH) performance of vehicle decreases because of weak structures High vibrational sensitivity on mirror subsystem results with many problems including active safety At operational conditions such as idle or driving, mirror vibration with high amplitude causes severe blurring and vision loss This vision loss may leads to accident Therefore, investigation of mirror vibration is crucial to solve blurring and vision loss problems According to literature search, experimental studies and previous experience, four requirements were created to objectively evaluate mirrors of heavy commercial vehicles ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.